BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koralun-Bereźnicka Julia (University of Gdansk, Poland)
Title
Country versus Industry Effects in Euro-Zone Corporate Performance - a Dynamic Approach
Efekt kraju i sektora w kondycji finansowej przedsiębiorstw w ujęciu dynamicznym
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 71-87, tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Efekt sektorowy, Kondycja finansowa, Kondycja przedsiębiorstwa, Strefa euro, Wyniki badań
Industry effect, Financial condition, Enterprises condition, Eurozone, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem podjętego badania jest porównanie relatywnej ważności specyfiki sektora i kraju jako czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstw w strefie euro. Aby zweryfikować, czy podobieństwa występujące pomiędzy kondycją finansową przedsiębiorstw bardziej pokrywają się z podziałami narodowymi czy sektorowymi, zastosowano metody klasyfikacji w postaci analizy skupień. Zakres terytorialny analizy ograniczono do dziewięciu krajów strefy euro, jako obszaru o wysokim stopniu integracji, a zatem stosunkowo homogenicznego. Wyniki badania empirycznego pozwalają wnioskować o wzroście znaczenia czynników sektorowych w porównaniu z dotychczasowymi badaniami. Głównym wnioskiem praktycznym jest zatem rosnąca rola międzysektorowej dywersyfikacji inwestycji w stosunku do tradycyjnej metody dywersyfikacji międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

This study aims to compare the relative importance of industry and country factors in corporate performance within euro zone. Classification methods of clustering analysis were employed in order to verify whether the similarities between enterprises follow the country or the industry patterns more. The territory of the analysis was limited to nine euro-zone countries, which is a highly integrated area, and therefore fairly homogenous. Findings provide empirical evidence about the increasing role of industry factors in comparison with the previous findings. The main practical implication of the study is therefore the growing importance of cross-industry diversification strategies in comparison to the traditional cross-country investment diversification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baca S., Garbe B., Weiss R., The rise of sector effects in major equity markets, "Financial Analysts Journal" 2000, September/October.
 2. Beckers S., Connor G., Curds R., National versus global influences on equity returns, "Financial Analysts Journal" 1996, No. 2.
 3. Beckers S., Grinold S., Rudd A., Stefek D., The relative importance of common factors across the European equity markets, "Journal of Banking and Finance" 1992, No. 1.
 4. Brooks R., Del Negro M., The rise in comovement across national stock markets: market integration or IT bubble?, "Journal of Empirical Finance" 2004, No. 5.
 5. Cavaglia S., Brightman C., Aked M., The increasing importance of industry factors, "Financial Analysts Journal" 2000, No. 5.
 6. Cavaglia S., Cho D., Singer B., Risks of sector rotation strategies, "The Journal of Portfolio Management" 2001, Summer.
 7. Cinca C.S., Molinero C.M., Larraz J.L., Country and size effects in financial ratios: A European perspective, "Global Finance Journal" 2005, No. 16, p. 26-45.
 8. Drummen M., Zimmermann H., The structure of European stock returns, "Financial Analysts Journal" 1992, No. 4.
 9. Ferson W., Harvey C., The risk and predictability of international equity returns, "Review of Financial Studies" 1993, No. 3.
 10. Flavin T., The effect of the euro on country versus industry portfolio diversification, "Journal of International Money and Finance" 2004, No. 7-8.
 11. Freimann E., Economic integration and country allocation in Europe, "Financial Analysts Journal" 1998, No. 5.
 12. Galati G., Tsatsaronis K., The impact of the euro on Europe's financial markets, "Financial Markets, Institutions and Instruments" 2003, No. 3.
 13. Griffin J., Karolyi G., Another look at the role of the industrial structure of markets for international diversification strategies, "Journal of Financial Economics" 1998, No. 3.
 14. Grinold R., Rudd A., Stefek D., Global factors: fact or fiction?, "Journal of Portfolio Management" 1989, Fall.
 15. Grubel H., Internationally diversified portfolios: welfare gains and capital flows, "American Economic Review" 1968, No. 5.
 16. Hartigan J., Clustering Algorithms, Wiley, New York 1975.
 17. Heston S., Rouwenhorst G., Does industrial structure explain the benefits of international diversification, "Journal of Financial Economics" 1994, August.
 18. Heston S., Rouwenhorst G., Industry and country effects in international stock returns, "Journal of Portfolio Management" 1995, Spring.
 19. King B., Market and industry factors in stock price behavior, "Journal of Business" 1966, No. 1.
 20. Kuo W., Satchell S., Global equity styles and industry effects: the pre-eminence of value relative to size, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money" 2001, No. 1.
 21. L'Her J., Sy O., Tnani Y., Country, industry and risk factor loadings in portfolio management, "Journal of Portfolio Management" 2002, No. 4.
 22. Lessard D., World, country, and industry relationships in equity returns: implications for risk reduction through international diversification, "Financial Analysts Journal" 1976, No. 1.
 23. Lessard D., World, national and industry factors in equity returns, "Journal of Finance" 1974, No. 2.
 24. Levy H., Sarnat M., International diversification of investment portfolios, "American Economic Review" 1970, No. 4.
 25. Meyers S., A re-examination of market and industry factors in stock price behavior, "Journal of Finance" 1973, No. 3.
 26. Milligan G., Clustering Validation: Results and Implications for Applied Analyses, [in:] Clustering and Classification, ed. P. Arabie, L. Hubert, G. Soete De, River Edge, NJ, World Scientific Press 1996.
 27. Phylaktis K., Xia L., Sources of firms' industry and country effects in emerging markets, "Journal of International Money and Finance" 2006, No. 3.
 28. Roll R., Industrial structure and the comparative behavior of international stock market indices, "Journal of Finance" 1992, No. 1.
 29. Rouwenhorst G., European equity markets and EMU: Are the differences between countries slowly disappearing?, "Financial Analysts Journal" 1999, May-June.
 30. Serra A., Country and industry factors in returns: evidence from emerging markets' stocks, "Emerging Markets Review" 2000, No. 1.
 31. Solnik B., The international pricing of risk: an empirical investigation of the world capital market structure, "Journal of Finance" 1974, No. 2.
 32. Ward J., Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association" 1963, No. 301.
 33. Weiss R., Global sector rotation: new look at an old idea, "Financial Analysts Journal" 1998, 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu