BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłobędzki Paweł (University of Gdansk, Poland)
Title
The Term Structure of LIBOR Sterling Rates
Struktura terminowa stóp LIBOR dla funta brytyjskiego
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 88-102, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Stopa procentowa, LIBOR (London Interbank Offered Rate), Model wektorowej autoregresji
Interest rate, LIBOR (London Interbank Offered Rate), Vector Autoregression Model (VAR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawione są wyniki badania poświęconego strukturze terminowej stóp LIBOR (London Interbank Offered Rates) dla depozytów w funcie szterlingu. Badanie oparte jest o trójwymiarowy model VAR, którego poszczególne równania odzwierciedlają spred stóp procentowych (yield spraed), zmianę stopy zwrotu dla depozytu o krótszej zapadalności (change in the short rate) oraz nadwyżkową, okresową stopę zwrotu (excess holding period yield). W estymacji i weryfikacji modelu wykorzystano miesięczne szeregi czasowe stóp procentowych dla depozytów o zapadalnościach jednego, trzech, sześciu oraz dwunastu miesięcy z okresu od stycznia 1978 do czerwca 2009 roku, udostępnione przez Bank Anglii. Wyniki empiryczne dla rozważanych zapadalności wskazują na to, że spred stóp procentowych ma duże zdolności predykcyjne w odniesieniu do zmiany stopy zwrotu z depozytów jednomiesięcznych. Nie dają też podstaw do odrzucenia hipotezy głoszące stałość w czasie premii płynności. Pozwalają one także twierdzić, że niespodziewane zmiany bieżących, jednomiesięcznych zwrotów z depozytów dla wszystkich zapadalności są w całości spowodowane zmianą oczekiwań uczestników rynku w stosunku do przyszłych stóp jednomiesięcznych, nie są natomiast spowodowane zmianą ich oczekiwań odnoszących się do przyszłych premii płynności. (abstrakt oryginalny)

A three-variable VAR including the yield spread, the change in the short rate and the excess holding period yield is used to test for the validity of rational expectations hypothesis of the LIBOR sterling rates term structure. In doing so the monthly series of one, three, six and twelve month LIBORs from the period January 1978 - June 2009 are utilized, all supplied by the Bank of England. The main findings from the analysis include these that for all maturities considered the yield spread Granger causes future changes in the one month rate, the term premia are not time-varying, and variation in the unexpected returns is due to news about the future one month rates and not due to news about the future term premia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bataa E., Kim D.H., Osborn D.R., Does Spread Really Predict the Short Rate? Explaining Empirical Anomalies in the Expectations Theory, Centre for Growth and Business Cycle Research, Discussion Papers Series 2006, No. 84.
 2. Backus D., Foresi S., Mozumdar A., Wu L., Predictable changes in yields and forward rates, "Journal of Financial Economics" 2001, Vol. 59, p. 279-304.
 3. Bekaert G., Hodrick R.J., Expectations hypotheses tests, "Journal of Finance" 2001, Vol. 56, p. 1357-1394.
 4. Bekaert G., Hodrick R.J., Marshall D.A., On biases in tests of the expectations hypothesis of the term structure, ,"Journal of Financial Economics" 1997, Vol. 44, p. 309-348.
 5. Blangiewicz M., Miłobędzki P., The rational expectations hypothesis of the term structure at the Polish interbank market, "Przegląd Statystyczny" 2009, No 1, p. 23-39.
 6. Campbell J.Y., Shiller R.J., Cointegration and test of present value models, "Journal of Political Economy" 1987, Vol. 95, p. 1062-1088.
 7. Campbell J.Y., Shiller R.J., Yield spreads and interest rates movements: a bird's eye view, "Review of Economic Studies" 1991, Vol. 58, p. 495-514.
 8. Cheung Y.-W., Lai K.S., Lag order and critical values of the augmented Dickey-Fuller test, "Journal Business and Economic Statistics" 1995, Vol. 13, p. 277-280.
 9. Christiansen C., Testing the expectations hypothesis using long-maturity forward rates, "Economics Letters" 2003, Vol. 78, p. 175-180.
 10. Cuthbertson K., Bredin D., Risk premia and long rates in Ireland, "Journal of Forecasting" 2001, Vol. 20, p. 391-403.
 11. Cuthbertson K., Nitzsche D., Long rates, risk premia and over-reaction hypothesis, "Economic Modelling" 2003, Vol. 20, p. 417-435.
 12. Engsted T., Tanggaard C., The predictive power of yield spreads for future interest rates: evidence from the Danish term structure, "Scandinavian Journal of Economics" 1995, Vol. 97, p. 145-159.
 13. Evans M.D., Lewis K.K., Do stationary risk premia explain it all? - evidence from the term structure, "Journal of Monetary Economics" 1994, Vol. 33, p. 285-318.
 14. Fama E.F., The information in the term structure, "Journal of Financial Economics" 1984, Vol. 13, p. 509-528.
 15. Froot K.A., New hope for the expectations hypothesis of the term structure of interest rates, "Journal of Finance" 1989, Vol. 44, p. 283-305.
 16. Garganas E., Hall S.G., The Small Sample Properties of Tests of the Expectations Hypothesis: A Monte Carlo Investigation, Tanaka Business School Discussion Papers 2004, No. TBS/DP04/6, Imperial College, London.
 17. Hardouvelis G.A., The predictive power of the term structure during recent monetary regimes, "Journal of Finance" 1988, Vol. 43, p. 339-356.
 18. Hardouvelis G.A., The term structure spread and future changes in long and short rates in the G7 countries - Is there a puzzle?, "Journal of Monetary Economics" 1994, Vol. 33, p. 255-283.
 19. Harris R.D.F., The expectations hypothesis of the term structure and time-varying risk premia: a panel data approach, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 2001, Vol. 63, p. 233-245.
 20. Hobijn B., Franses P., Ooms M., Generalizations of the KPSS-test for Stationarity, Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Report 9802/A, 1988.
 21. King R.G., Kurmann A., Expectations and the term structure of interest rates: evidence and implications, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly" 2002, Vol. 88, p. 49-95.
 22. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y., Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, "Journal of Econometrics" 1992, Vol. 54, p. 159-178.
 23. Leybourne S.J., Testing for unit root using forward and reverse Dickey-Fuller regressions. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1995, Vol. 57, p. 559-571.
 24. Mankiw N.G., The term structure of interest rates revisited, "Brooking Papers on Economic Activity" 1986, Vol. 1, p. 61-107.
 25. Mankiw N.G., Miron G., The changing behavior of the term structure of interest rates, "Quarterly Journal of Economics" 1986, Vol. 101, p. 211-228.
 26. Miłobędzki P., O regresyjnych sposobach weryfikacji hipotezy oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2009, Nr 4, p. 67-85.
 27. Roberds W., Runkle D., Whiteman C.H., A daily view of yield spreads and short-term interest rates movements, "Journal of Money, Credit and Banking" 1996, Vol. 28, p. 34-53.
 28. Rudebush G.D., Federal reserve interest rate targeting, rational expectations, and the term structure, "Journal of Monetary Economics" 1995, Vol. 35, p. 245-274.
 29. Shiller R.J., The Term Structure of Interest Rates [in:] Handbook of Monetary Economics, ed. B. Friedman, F. Hahn. North-Holland, Amsterdam 1990.
 30. Shiller R.J., Campbell J.Y., Schoenholtz K.L., Weiss L., Forward rates and future policy: interpreting the term structure of interest rates, "Brooking Papers on Economic Activity" 1983, Vol. 1, p. 173-223.
 31. Tzavalis E., The term premium and the puzzles of the expectations hypothesis of the term structure, "Economic Modelling" 2003, Vol. 21, p. 73-93.
 32. Tzavalis E., Wickens M.R., Explaining the failures of the term spread models of the rational expectations hypothesis of the term structure, "Journal of Money, Credit and Banking" 1997, Vol. 29, p. 364-380.
 33. Tzavalis E., Wickens M., A re-examination of the rational expectations hypothesis of the term structure: reconciling the evidence from long-run and short-run tests, "International Journal of Finance and Economics" 1998, Vol. 3, p. 229-239.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu