BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce
The Segmentation of Households According to Potential and Actual Demand on the Life Insurance Market in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 166-175, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Gospodarstwa domowe, Rynek ubezpieczeniowy, Popyt, Segmentacja, Ubezpieczenia na życie
Households, Insurance market, Demand, Segmentation, Life insurance
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule dokonano segmentacji gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce z wykorzystaniem drzew regresyjnych i klasyfikacyjnych. Popyt potencjalny zdefiniowano jako zadeklarowaną miesięczną składkę na ubezpieczenia życiowe, natomiast popyt zrealizowany jako łączną liczbę polis na życie posiadanych przez gospodarstwo domowe. Dla każdego rodzaju popytu wydzielono segmenty gospodarstw domowych na podstawie cech demograficzno- -ekonomicznych oraz preferencji dotyczących ubezpieczeń na życie. Chociaż zbiór zmiennych objaśniających był taki sam dla obu rodzajów popytu, to ich ranking ważności był inny w drzewach klasyfikacyjnych niż w drzewach regresyjnych.(abstrakt oryginalny)

In the paper the authors present the segmentation of households according to potential and actual demand on the life insurance market in Poland done by means of classification and regression trees. The potential demand was defined as the declared monthly premium and the actual demand was defined as the number of life insurance policies bought by a given household. The segments were distinguished on the base of socio-demographic attributes and life insurance preferences. Though the explanatory variables were the same for both demands, their ranking in case of classification trees was different than in case of regression trees.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Batóg B., Wawrzyniak K., Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1126, Wrocław 2006, s. 372-379.
  2. Batóg B., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Efektywność metod statystycznej analizy wielowymiarowej jako narzędzia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1169, Wrocław 2007, s. 393-401.
  3. Batóg B., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Klasyfikacja gospodarstw domowych pod względem popytu potencjalnego i zrealizowanego na rynku ubezpieczeń w Polsce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 107, Wrocław 2010, s. 153-160.
  4. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  7. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1076, Wrocław 2005, s. 416-422.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu