BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlachcińska Aleksandra (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi), Witaszczyk Anna (Uniwersytet Łódzki), Misztal Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
O zastosowaniu metody wiązania modeli do poprawy dokładności klasyfikacji pacjentów z pojedynczym cieniem okrągłym płuca
On the Use of Bundling to Improve Accuracy of Classification of Patients with Solitary Pulmonary Nodules
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 176-183, bibliogr. 11 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Metody samowsporne, Drzewa klasyfikacyjne, Medycyna
Bootstrap, Classification trees, Medicine
Note
streszcz., sum.
Abstract
Metoda wiązania modeli (bundling) została zaproponowana przez Hothorna jako modyfikacja metody bagging. Polega ona na wykorzystaniu dodatkowych modeli, innych klas niż drzewa klasyfikacyjne, budowanych na podstawie zbioru OOB (out-of-bag), zawierającego obserwacje spoza aktualnej próby bootstrapowej. Na podstawie tych modeli dokonuje się predykcji dla obserwacji w próbie bootstrapowej, a następnie wyniki predykcji traktuje się jako dodatkowe zmienne objaśniające przy budowie drzewa klasyfikacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania metody wiązania modeli do poprawy dokładności klasyfikacji pacjentów z pojedynczym cieniem okrągłym płuca.(abstrakt oryginalny)

Bundling was proposed by Hothorn as modification of bagging. The main idea is to use the out-of-bag (OOB) observations of a bootstrap sample to build classifiers of arbitrary type (i.e. LDA or SVM). The predictions of those classifiers are computed for the observations in the bootstrap sample and are used as predictors offered to a classification tree in addition to the original predictors. In the study bundling was applied to improve accuracy of classification of patients with solitary pulmonary nodules.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Breiman L., Bagging predictors, "Machine Learning" 1996, 24, s. 123-140.
 2. Breiman L., Random forests, "Machine Learning" 2001, 45, s. 5-32.
 3. Efron B., Tibshirani R., Improvements on Cross-Validation: The .632+ Bootstrap Method, "Journal of the American Statistical Association" 1997, vol. 92, no. 438, s. 548-560.
 4. Freund Y., Schapire R.E., A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting, "Journal of Computer and System Sciences" 1997, 55, s. 119-139.
 5. Gatnar E., Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Hothorn T., Bundling classifiers with an application to glaucoma diagnosis, Dissertation, Department of Statistics, University of Dortmund, Germany, 2003, http://eldorado.uni-dortmund.de:8080/ bitstream/2003/2790/1/hothornunt.pdf.
 7. Hothorn T., Lausen B., Double-bagging: Combining classifiers by bootstrap aggregation, "Pattern Recognition" 2003, 36, s. 1303-1309.
 8. Kohavi R., A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection, "Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on artificial Intelligence", Montreal - Quebec 1995, vol. 2, s. 1137-1145.
 9. Stefanowski J., Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy, Rozprawy nr 361, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
 10. Szlachcińska A., Witaszczyk A., Misztal M., Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych do identyfikacji rodzaju zmian u pacjentów z pojedynczym cieniem okrągłym płuca, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 442-450.
 11. Wolpert D.H., Macready W.G., No Free Lunch Theorems for Optimization, "IEEE Transactions on Evolutionary Computation" 1997, 1 (1), s. 62-68.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu