BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących wyjazdy turystyczne wybranej kategorii gospodarstw domowych
The Use of Log-Linear Analysis for the Selection of Factors Determining the Journeys of Selected Category of Households
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 184-192, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Emeryci, Gospodarstwa domowe
Pensioners, Households
Note
streszcz., sum.
Abstract
Celem artykułu jest próba wyodrębnienia zmiennych, które wpływają na podjęcie decyzji o wyjeździe turystycznym w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów. Informacje dotyczące aktywności turystycznej gospodarstw domowych emerytów i rencistów zaczerpnięto z badań ankietowych "Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych", przeprowadzonych przez GUS w 2005 roku. Ponieważ w badaniu wzięto pod uwagę zmienne kategoryzacyjne, zatem do wyboru optymalnego zbioru czynników decydujących o wyjeździe turystycznym wykorzystano analizę log-liniową.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to select variables which influence the decision to go on holiday in pensioners' households. The information on tourist activities of pensioners' households has been taken from the survey entitled Tourism and Recreation in Households, conducted by the Central Statistical Office (GUS) in 2005. A log-linear analysis was used for the purpose of selecting the optimal set of factors determining the decision to go on holiday, as categorical variables were taken into account in the study.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąk I., Badanie wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów w Polsce - analiza statystyczna, [w:] Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 347-359.
  2. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, Warszawa 2004, s. 365-377.
  3. Salamaga M., Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, "Przegląd Statystyczny" 2008, t. 55, nr 4, s. 40-51.
  4. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków 2007, s. 269-307.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu