BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapkiewicz Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Basiura Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH
World Indexes Clustering Using the Copula-GARCH Model Including Time Differences
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 236-245, bibliogr. 13 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Stopa zwrotu kapitału, Giełda
Return on Investment (ROI), Stock exchange
Note
streszcz., sum.
Country
Świat
World
Abstract
W pracy zaprezentowana została próba pogrupowania danych, którymi są dzienne stopy zwrotu 42 indeksów światowych. Jako miarę powiązań między poszczególnymi indeksami przyjęto współczynnik korelacji, który jest parametrem funkcji połączeń t-Studenta. W oparciu o ten współczynnik zdefiniowano miarę odległości, pozwalającą utworzyć podział na grupy taksonomiczne. Celem badania jest określenie, czy istnieje wpływ przesunięcia czasowego na wyniki grupowania.(abstrakt oryginalny)

A fundamental problem in cluster analysis of financial time series is the choice of a relevant metric. In this paper we cluster the world indexes using the Ward method. We use the measure of distance based on the correlation of t-Student Copula with the marginal GARCH(1,1) model. Data used in this study are daily stock markets returns for 42 major international stock markets. We created five groups where the dependence of the market indexes were strongly dependent. We considered two cases: the case when the time differences were included and the case when the time difference was not included. The obtained results were similar.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" 1986, no. 31, s. 307-327.
 2. Breymann W., Dias A., Embbrechts P., Dependence structures for multivariate high-frequency data in finance, "Quantitative Finance" 2003, 3(1), s.1-16.
 3. Czapkiewicz A., Basiura B., Clustering Financial Data Using Copula-GARCH Model in an Application for Main Market Stock Returns, "Statistics in Transition (New Series)" 2010, vol. 11, no. 1, s. 25-45.
 4. Czapkiewicz A., Basiura B., Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli copula-GARCH, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Taksonomia 17, Wrocław 2010a, s. 81-89.
 5. Diebold F.X., Gunther T.A., Tay A.S., Evaluating density forecasts with application to financial risk management, "International Economic Review" 1989, 39(4), s. 863-883.
 6. Embreecht P., McNeil A.J., Straumann D., Correlation and Dependency in Risk Management: Properties and Pitfalls, [w:] M. Dempster, H. Moffant (red.), Risk Management, Cambridge University Press, New York 2001, s. 176-223.
 7. Fernández C., Steel M., On Bayesian modelling of fat tails and skewness, "Journal of the American Statistical Association" 1998, no. 93, s. 359-371.
 8. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno- gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 9. Joe H., Xu J.J., The Estimation Method of Inference Function for Margins for Multivariate Models, Technical Report, Departments of Statistics, University of British Columbia 1996.
 10. Jondeau E., Rockinger M., The Copula-Garch model of conditional dependencies: An international stock market application, "Journal of International Money and Finance" 2006, no. 25, s. 827-853.
 11. Mashal R., Zeevi A., Beyond Correlation: Extreme Co-movements Between Financial Assets (October 14, 2002), Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=317122 or DOI: 10.2139/ssrn.317122.
 12. Roch O., Alegre A., Testing the bivariate distribution of daily equity returns using copulas. An application to the Spanish stock market, "Computational Statistics & Data Analysis" 2006, no. 51, s. 1312-1329.
 13. Sklar A., Fonction de répartition à n dimensions et leur marges, Publications de L'Institut de Statistiques de L'Université de Paris, Paris 1959, s. 229-231.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu