BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Próba oceny wpływu wybranych metod imputacji danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych
An Attempt to Assess the Influence of Selected Imputation Methods on the Classification of Objects Based on Classification Trees
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 246-253, bibliogr. 9 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Drzewa klasyfikacyjne, Klasyfikacja danych
Classification trees, Data classifications
Note
streszcz., sum.
Abstract
W praktycznych zastosowaniach metod statystycznych często pojawia się problem występowania w zbiorach danych brakujących wartości. W takiej sytuacji wymienić można trzy sposoby postępowania: (1) odrzucenie obiektów z wartościami brakującymi, (2) wykorzystanie algorytmu uczącego do rozwiązania problemu brakujących wartości w fazie uczenia, (3) imputację brakujących wartości przed zastosowaniem algorytmu uczącego. Celem głównym pracy jest ocena wpływu wymienionych metod na wyniki klasyfikacji obiektów za pomocą drzew klasyfikacyjnych w sytuacji występowania braków danych.(abstrakt oryginalny)

Incomplete data are quite common in practical applications of statistical methods. Dealing with data sets with missing values we can: (1) discard observations with missing values, (2) rely on the learning algorithm to deal with missing values in training phase or (3) impute all missing values before training. The main goal of the paper is to assess the influence of these strategies on the results of object classification by means of classification trees in the case of incomplete data.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blake C., Keogh E., Merz C.J., UCI Repository of Machine Learning Datasets, Department of Information and Computer Science, University of California, Irvine 1988.
  2. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C., Classification and Regression Trees, CRC Press, London 1984.
  3. Buuren S. van, Groothuis-Oudshoorn K., MICE: Mulitvariate Imputation by Chained Equations in R, "Journal of Statistical Software" 2010 (w druku).
  4. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction, Springer, New York 2008.
  5. Kim H., Loh W.-Y., Classification Trees with Unbiased Multiway Splits, "Journal of American Statistical Association" 2001, 96, s. 598-604.
  6. Little R.J.A., Rubin D.B., Statistical Analysis with Missing Data, Wiley, New Jersey 2002.
  7. Paradysz J., Szymkowiak M., Źródła danych ludnościowych, "Metodologia Badań Demograficznych", Zeszyt nr 15 Sekcji Analiz Demograficznych, KND PAN, Warszawa 2007, 7-26.
  8. Wayman J.C., Multiple Imputation for Missing Data: What Is It and How Can I Use It?, http://www.csos.jhu.edu/contact/staff/jwayman_pub/wayman_multimp_aera2003.pdf, 2003.
  9. www.stat.wisc.edu/~loh/cruise.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu