BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najman Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Title
Propozycja algorytmu samouczenia się sieci neuronowych typu GNG ze zmiennym krokiem uczenia
Proposition of Self-Learning Algorithm of GNG Neural Network with Changing Learning Step
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 282-289, bibliogr. 9 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza skupień
Cluster analysis
Note
streszcz., sum.
Abstract
Jednym z kluczowych parametrów procesu samouczenia się sieci neuronowych typu GNG jest szybkość zmiany pozycji w przestrzeni neuronu uczącego się i najbliższego połączonego z nim neuronu. Zależy ona od lokalnego błędu kwantyzacji i stałej nazywanej krokiem uczenia. Stała wartość kroku uczenia w szczególności niepotrzebnie zwalnia proces samouczenia się w początkowej jego fazie. W artykule proponuje się modyfikację algorytmu, wprowadzając zmienny krok uczenia oparty na liniowej funkcji iteracji między kolejnymi fazami wstawiania nowego neuronu do sieci. Przeprowadzone rozważania teoretyczne i eksperymenty symulacyjne potwierdzają zasadność proponowanej zmiany.(abstrakt oryginalny)

One of the key parameters of self-learning GNG neural network process is the speed of the change of position in the space of a learning unit and the nearest unit connected to it. It depends on a local quantization error and a learning step. In the initial phase the constant value of the learning step unnecessarily slows down the self-learning process. The article presents the proposal of algorithm modification with the changing learning step. Theoretical discussions and simulation experiments confirm the legitimacy of a proposed change.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deboeck G., Kohonen T., Visual explorations in Finance with Self-Organizing Maps, Springer-Verlag, London 1998.
  2. Jirayusakul A., Auwatanamongkol S., A Supervised Growing Neural Gas Algorithm for Cluster Analysis, "International Journal of Hybrid Intelligent Systems" April 2007, vol. 4, Issue 2, 2007, s. 129-141.
  3. Kohonen T., Self-Organizing Maps, Springer Series in Information Sciences, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 1997.
  4. Fritzke B., Growing cell structures - a self-organizing network for unsupervised and supervised learning, "Neural Networks 1994, vol. 7, no. 9, s. 1441-1460.
  5. Migdał-Najman K., Analiza porównawcza własności nienadzorowanych sieci neuronowych typu Self Organizing Map i Growing Neural Gas w analizie skupień, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Wrocław 2009, s. 205-213.
  6. Najman K., Ocena wpływu parametrów sterujących procesem samouczenia się sieci GNG na ich zdolność do separowania skupień, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 107, Taksonomia 17, UE, Wrocław, 2010, s. 296-304.
  7. Najman K., Zastosowanie nienadzorowanych sieci neuronowych typu Growing Neural Gas w analizie skupień, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Taksonomia 16, Wrocław 2009, s. 196-204.
  8. Qin A. K., Suganthan P. N., Robust growing neural gas algorithm with application in cluster analysis, "Neural Networks" 2004, vol. 17, no. 8-9, s. 1135-1148.
  9. Prudent Y., Ennaji A., An Incremental Growing Neural Gas Learns Topologies, Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, 2005, s. 1211-1216.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu