BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Klasyfikacja urzędów gminnych w zakresie e-administracji
Classification of Municipal Offices on E-Government
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 291-298, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
e-administracja, e-usługi, Analiza skupień
e-government, e-services, Cluster analysis
Note
streszcz., sum.
Abstract
E-administracja polega na udostępnieniu interesantom (mieszkańcom i przedsiębiorstwom) usług publicznych za pośrednictwem Internetu. Istotną rolę w rozwoju e-administracji odgrywa prowadzenie badań porównawczych w zakresie e-usług oferowanych przez instytucje administracji publicznej. Celem artykułu jest klasyfikacja urzędów gminnych województwa dolnośląskiego w zakresie e-usług. Procedura badawcza obejmowała dwa etapy: agregację danych i analizę skupień. W wyniku zastosowanej procedury wyodrębniono 6 klas gmin zróżnicowanych ze względu na zakres informacji i formy komunikacji oferowane na stronach internetowych.(abstrakt oryginalny)

E-government means providing the government services to customers (citizens and businesses) via Internet. Conducting comparative studies of public administration institutions on e-services performs an important role in e-government development. The aim of this paper is a classification of municipal offices in Lower Silesia voivodeship on e-services. The research procedure consisted of two steps: data aggregation and cluster analysis. As a result of the investigation, there were separated 6 clusters of communes differentiated due to the information and communication available on their websites.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bock H.H., Diday E. (red.), Analysis of Symbolic Data. Exploratory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2000.
  2. Brito P., Clustering Interpretation. Interpreting Clusters by Using the Module CLINT, [w:] M. Noirhomme- Fraiture (red.), User manual for SODAS 2 software, Software Report, Analysis System of Symbolic Official Data, Project no. IST-2000-25161.
  3. Butkiewicz M., Internet w instytucjach publicznych, Difin, Warszawa 2006.
  4. Grodzka D., E-administracja w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, Infos nr 18, lipiec 2007.
  5. Szumski O., E-procurent system elektronicznych zamówień publicznych, Difin, Warszawa 2007.
  6. Verde R., Clustering Methods in Symbolic Data Analysis, [w:] D. Banks, L. House, E.R. McMorris, P. Arabie, W. Gaul (red.), Classification, Clustering and Data Mining Applications, Springer- Verlag, Heidelberg 2004, s. 299-317.
  7. Wilk J., Problemy segmentacji rynku z wykorzystaniem metod klasyfikacji i danych symbolicznych,
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu