BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapłon Robert (Politechnika Wrocławska)
Title
O dwóch sposobach uwzględnienia niejednorodności obserwacji w modelu częstości zakupów
Two Approaches for Modelling Data Heterogeneity in a Purchase Frequency Model
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 306-312, bibliogr. 13 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Taksonomia, Rozkład Poissona, Analiza nierównomierności rozkładów
Taxonomy, Poisson distribution, Unequal distribution analysis
Note
streszcz., sum.
Abstract
Dane dotyczące częstości zakupów są obecnie łatwo dostępne za sprawą systemów transakcyjnych, które je zbierają i przechowują. Dlatego potrzebne są odpowiednie narzędzia pozwalające na ich analizę. Często wykorzystywany model Poissona, ze względu na niejednorodność danych, jest nieodpowiedni. W tej sytuacji należy poszukiwać bardziej złożonych i zarazem bardziej wiarygodnych modeli. W pracy zaprezentowano dwa konkurencyjne modele pozwalające na uchwycenie niejednorodności: mieszanki rozkładów Poissona oraz mieszane modele Poissona. Wychodząc natomiast od przesłanek teoretycznych i empirycznych, wskazano na podobieństwa i różnice między nimi.(abstrakt oryginalny)

Purchase frequency data are easily available with respect to the transactional systems that collect and store them. Thus, one needs suitable tools allowing for analyzing such data. Frequently used Poisson model on account of the data heterogeneity is unsuitable. This implies that the more complex and more reliable models are needed. In the paper we describe two competitive models allowing for capturing heterogeneity: finite mixture Poisson and mixed Poisson model. We also show similarities and differences based on theoretical as well as empirical background.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agresti A., Categorical Data Analysis, Wiley-Interscience Publication, New Jersey 2002.
 2. Clogg C.C., Latent Class Models, [w:] G. Arminger, C.C. Clogg, M.E. Sobel (red.), Handbook of Statistical Modelling for Social and Behavioural Science, Plenum, New York 1995, s. 311-359.
 3. Ehrenberg A., My Research in Marketing: How It Happened, "Marketing Research" 2004, vol. 16, s. 36-41.
 4. Gupta R.C., Ong S.H., Analysis of long-tailed count data by Poisson mixtures, "Communications in Statistics - Theory and Methods" 2005, no. 34, s. 557-573.
 5. Holgate P., The modality of some compound Poisson distributions, "Biometrika" 1970, no. 57, s. 666-667.
 6. Johnson N.L., Kemp A.W., Kotz S., Univariate Discrete Distributions, Hoboken, Wiley-Interscience, N.J. 2005.
 7. Kapłon R., Analiza danych dyskretnych za pomocą metody LCA, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 8. McCutcheon A.L., Latent Class Analysis, Sage University Papers Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-064, Thousand Oaks 1987.
 9. McLachlan G.J., Peel. D., Finite Mixture Models, Wiley, New York 2000.
 10. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna 2009, URL: http://www.R-project.org.
 11. Titterington D.M., Smith A.F.M., Markov U.E., Statistical Analysis of Finite Mixture Distributions, John Wiley & Son, New York 1985.
 12. Vermunt J.K., Mixture Model, [w:] M. Lewis-Beck, A. Bryman, T.F. Liao (red.), Encyclopedia of Research Methods for the Social Sciences, Sage Publications, New Bury Park 2004, s. 653.
 13. Winkelmann R., Econometric Analysis of Count Data, Springer, Berlin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu