BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzęsiok Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Gdzie jest trzeci świat? - analiza taksonomiczna
Where is the Third World? - Cluster Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 321-329, bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Taksonomia, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Taxonomy, Multi-dimensional comparative analysis
Note
streszcz., sum
Country
Ameryka Południowa, Afryka, Azja
South America, Africa, Asia
Abstract
W artykule przedstawiono próbę wielowymiarowego spojrzenia na problem identyfikacji krajów Trzeciego Świata z wykorzystaniem modeli taksonomicznych i porównanie wyników klasyfikacji państw otrzymanych z analizy danych z ONZ za 2008 oraz 1973 rok. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy sformułowanej przez prof. Hansa Roslinga, głoszącej, że używany niegdyś podział państw na kraje rozwinięte i kraje Trzeciego Świata staje się coraz mniej uprawniony wobec znaczących zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej i szybkiego rozwoju licznej grupy państw Ameryki Południowej, Azji i Afryki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a clustering approach to the issue of identifying the countries of the third world. The analysis is based on the UN data sets and compares the classification of countries from 2008 and 35 years earlier. The main goal of the paper is to verify the hypothesis formulated by prof. Hans Rosling that the distinction and the use of the term "the Third World" is no longer justifiable, considering the significant changes in the socio- economic situation in Latin America, Asia and some African countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ben-Hur A., Horn D., Siegelman H.T., Vapnik V., Support Vector Clustering, ,,Journal of Machine Learning Research" 2001, 2, s. 125-137.
  2. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  3. Kauffman L., Rousseeuw P.J., Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley & Sons, New Jersey 1990.
  4. Lindstrand A., Bergstrom S., Rosling H., Global Health: An Introductory Textbook, Studentlitteratur AB, Lund 2006.
  5. Trzęsiok M., Wybór wartości parametrów przez walidację wyników klasyfikacji taksonomicznej metody wektorów nośnych, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 7 (1207), Wrocław 2008, s. 354-363.
  6. Trzęsiok M., On Some Properties of Support Vector Clustering, C. Domański, J. Białek (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 228, Multivariate Statistical Analysis - Statistical Inference, Statistical Models and Applications, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 221-228.
  7. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu