BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marasek Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zastosowanie PPP/PFIW sektorze edukacji - doświadczenia wielkiej Brytanii
Applying PPP/PFI in the Sector of Education - United Kingdom Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 383-394, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Edukacja
Public-Private Partnerships (PPP), Education
Note
summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego jest znana i stosowana w Europie i na świecie, co wynika z konieczności poszukiwania przez sektor publiczny nowych źródeł finansowania oraz poprawy jakości i efektywności oferowanych usług użyteczności publicznej. W Polsce jest ona z powodzeniem stosowana w sektorze energetycznym i ciepłowniczym, gospodarce wodno-ściekowej, budowie infrastruktury drogowej, komunikacji miejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie idei partnerstwa publiczno-prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki modelu PFI oraz możliwości jego zastosowania w sektorze edukacji, w oparciu o doświadczenia Wielkiej Brytanii. (fragment tekstu)

PPP is a form of cooperation of the public and private subject introduced in order to accomplish a project or providing the services traditionally assigned to the public sector in such areas as: transport, social infrastructure, Utilities, public administration buildings. The realisation of the first PPP projects of the PFI model (private finance initiative) happened in 1994 in United Kingdom, as the succession of the initiative of financing program which was proclaimed by the British government in 1992. Its goal was to use private financing in the creation of public infrastructure. The goal of the paper is presenting the idea of public-private partnership, focusing strongly on the consideration of the specific model that is PFI and the possibility to use it in the educational sector, supported by experiences in the United Kingdom. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa 2002.
 2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przestanki, możliwości, barieiy, CeDeWu, Warszawa 2006.
 3. Effectiveness ofoperational contracts in PFI, KPMG LLP (UK), 2007.
 4. Jędrzejewski L., Gospodarka Finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Brania, Gdańsk 2007.
 5. Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu, Warszawa 2005.
 6. Kuźnik F. (red.), Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 7. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 8. Patrzałek L. (red.). Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2005.
 9. PFI in Schools. The ąuality and cost oj huildings and services provided by early Private Finance lnitiative schemes, Audit Commission, 2003.
 10. PFI Signed Project List, HM Treasury, 2008.
 11. Private Finance lnitiative, Campaign for State Education, 2008.
 12. Taking the initiative, Using PFI contracts to renew council schools, Audit Scotland, 2002.
 13. Yescombe E.R. Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 14. Zieniewski M., Sześciło D., Co zmienić by rozwinąć PPP w Polsce?, DLA Piper i FOR, Warszawa 2008.
 15. Zysnarski .1., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.
 16. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu