BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rostek Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Title
Business Intelligence - Nowoczesna koncepcja zarządzania informacją
Business Intelligence - Contemporary Conception in Enterprise Information Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 567-575, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Zarządzanie informacją
Information management
Note
summ.
Abstract
Systemy Business Intelligence, nazywane systemami informacji zarządczej, odkrywają przed osobami podejmującymi decyzje, nieznaną dotąd i nieosiągalną innymi metodami, moc gromadzonych danych i pozyskiwanych z nich informacji. Dodatkową zaletą systemów Business Intelligence jest integracja rozwiązań analitycznoraportujących, umożliwiająca swobodną dystrybucję informacji zarządczej do wszystkich uprawnionych i zainteresowanych odbiorców. Business Intelligence nie jest jedynie technologią informatyczną, ale kompletną wizją funkcjonowania systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie. Podstawową ideą Business Intelligence jest demokratyzacja dostępu do prawdziwej, kompletnej i aktualnej informacji, prowadząca do wzrostu efektywności działania na poziomie każdego stanowiska pracy oraz całej organizacji. Poniższy artykuł prezentuje definicję i architekturę systemu Business Intelligence, a także przykład rzeczywistego wdrożenia takiego systemu, zrealizowanego w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej. (fragment tekstu)

Together with changing market conditions, enterprises must react to these changes faster than at any time, taking appropriate business decisions on all management Ievels. It requires the excellent knowledge, relying on computer systems, of business processes and the close inspection of their realization. Operation individuals are able to react to appearing problems in a flash, only when they receive the complete, current and processed appropriately information just in time. In such a situation it's necessary to seek solutions, which could assure the free access to the management information in the real time and from the any place, where the decision is just making. Such solution is the Business Intelligence system, which is enabling integration of process of management with the realization of business processes of the enterprise, assuring the high effectiveness of making decisions. The presented article is describing definition and architecture of the Intelligence Business system, also problems and benefits from applying such solution in the real example of the implementation Business Intelligence system in the telecommunications company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Amanowicz A., Business Intelligence - od wiedzy do trafnych decyzji biznesowych, Strategie Biznesu - SAP Polska, 2006.
 2. Biere M., Business Intelligence for the Enterprise, Prentice Hall PTR, 2003.
 3. R. Haekathorn, The BI Watch: Real-Time to Real-Value, "DM Review Magazine" 2004, nr 14(1).
 4. Jaworska E., Wycisnąć z danych co się da, Manufacturing Systems Information Polska, z dnia 1.12.2005 r.
 5. Koziński M., Systemy wspomagania decyzji - zamiast kryształowej kuli, "PCkurier" 2003, nr 5.
 6. Moss L.T., Atre S., Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecyclefor Decision-Support Applications, Addison Wesley, 2003.
 7. Rasmussen N.. Goldy P.S., Soli i P.O., Financial Business Intelligence, John Wiley & Sons lnc, New York 2002.
 8. Sid A., Moss L.T., Data Warehouse Project Management, Addison-Wesley, 2000.
 9. Steensboe Ch., Andsbjerg R., SAS BI Enables Optimized Controland Steering at UKA, 1DC Analyze the Futurę, IDC, 2006.
 10. Voges K.E., Pope N., Business Aplications and Computational Intelligence, Idea Group Publishing, 2006.
 11. www.oracle.com, stan na 20.01.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu