BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Internetowa sieć wartości w przedsiębiorstwie
Dotcom Ways to Full E-Commerce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 601-606, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Internet, Wartość dochodowa przedsiębiorstwa
Internet, Value of profitable enterprise
Note
summ.
Abstract
Znaczenie globalnej sieci Internet oraz jej wpływ na konkurencyjność firm na rynku wzrosło w szybkim tempie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Obecnie nikł już nie mówi o Internecie jako o zjawisku czysto technologicznym czy informacyjnym, dziś Internet to poważne medium elektroniczne i wirtualna arena realnych transakcji ekonomicznych. Coraz częściej charakteryzując sieć, wskazuje się na modele zarządzania przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych. (fragment tekstu)

The article shows the evolution of Internet. It contains a characterization of the basic types of dotcoms. The article also shows how e-commerce undertaking works and describes each aspect of running bussines in the net. Futhermore, there is a description of various phases that dotcom may reach on its way to full e-commerce. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Stabell C.B., Fjeldstad O.D., Configi/ring value for competitre advantage: On chains, shops andnetworks, "Strategie Managemnent Journal" 1998, nr 19.
  2. Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, BRANTA, Bydgoszcz 2002.
  3. Stecyk A., Charakterystyka internetowych serwisów e-commerce, materiały konferencyjne, E-Finanse XXI, Szczecin 2001, http://www.zsi.pwr.wroc.pl/missi2000/ referat40.htm, http://www.pckurier.pl/archiwum/ artO. asp?ID=5463.
  4. Simon A.R., Shaffer S.L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Katz M.L., Shapiro C., Technology adoption in thepresence ofnetwork ęxternaliti. es t "Journal of political eeonomy" 1986, vol. 94, nr 4.
  6. Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  7. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes, strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu