BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Bernard F. (Uniwersytet Gdański)
Title
Strategia zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w polskich organizacjach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2009, nr 24, s. 169-180, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wartości niematerialne
Knowledge management, Corporation strategies, Intellectual capital management, Intangible asset
Abstract
Zarządzanie wiedzą i rozwój kapitału intelektualnego jest niekwestionowaną, optymalną inwestycją w okresie spowolnienia gospodarczego, czyli kryzysu. Z licznych publikacji i badań wynika, że zarządzanie wiedzą i zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach (zwłaszcza dużych) w Polsce systematycznie pogarsza się i jest na skraju chaosu. Według opinii KPMG International w Polsce, ponad 70% polskich organizacji nie wykazuje właściwego powiązania zarządzania wiedzą ze strategią ich działania, formułowaniem oraz realizacją celów strategicznych. Wykorzystywanie wiedzy w działalności organizacji jest natomiast nieformalne, okazjonalne i przypadkowe. Żadna z badanych przez KPMG polskich organizacji nie osiągnęła poziomu systemowego zintegrowania zarządzania wiedzą z bieżącą i perspektywiczną działalnością organizacji. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak strategii zarządzania wiedzą oraz odpowiednich zasad i procedur racjonalnego gromadzenia, tworzenia i wykorzystywania wiedzy w organizacjach. Co gorsza, większość organizacji nie wdraża i nie stosuje dedykowanych narzędzi analitycznych. Z doświadczeń wielu organizacji europejskich wynika, że umiejętne zarządzanie i wykorzystywanie wiedzy zwiększa ich przewagę konkurencyjną, prestiż, efektywność ekonomiczną i wartość dla klientów.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andreu R., Ricart J.E., Valor J., Information System Strategic Planning. A Source of Competitive Advantage, Oxford, England 1998.
  2. Face, "Computerworld" nr 8/847 z 24.02.2009.
  3. Gontarz A., Wiedza przynosi zyski, "Computerworld" nr 13/852 z 31.03.2009.
  4. IDC o Cloud Computing i Software-as-a-Service, "Computerworld" nr 13/852 z 31.03.2009.
  5. Kubiak B.F., Integration of Knowledge Management System with Contemporary Business, w: Management Information, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  6. Kubiak B.F., Model zarządzania informacją turystyczną, w: Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Szczecin 2006.
  7. Kubiak B.F., System zarządzania wiedzą w organizacji - mity czy rzeczywistość, w: Acta Elbigensia, Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej t. 1, Elbląg 2004.
  8. Kubiak B.F., Rola i znaczenie kapitału intelektualnego w kształtowaniu efektywności organizacji turystycznych, w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Szczecin 2007.
  9. Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  10. Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka, red. B.F. Kubiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu