BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów
Comparative Analysis Of Text Documents Similarity Measures
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 340-348, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza porównawcza, Analiza tekstu, Miara podobieństwa
Comparative analysis, Text analysis, Similarity measure
Abstract
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest próba oceny przydatności znanych z literatury miar podobieństwa tekstów. W kolejnych punktach artykułu przedstawiono najpierw wybrane miary podobieństwa, oparte ma macierzy częstości, wykorzystane do porównania dokumentów, a następnie dokumenty tekstowe, które były porównywane w badaniu. W dalszej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy symulacyjnej opisanych wcześniej miar. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące zbieżności między analizowanymi miarami a rzeczywistym podobieństwem pomiędzy dokumentami.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is an attempt to evaluate the usefulness of known from literature similarity measures of text documents. In the subsequent parts of the paper there are chosen first measures based on frequency matrix which were used for the comparison of documents and next the text documents that were compared in the research. The next part of article is devoted to the results of previously presented methods' simulation analysis. On this basis the attempt to evaluate the usefulness of similarity measures of texts was made.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deza M.M., Deza E., Encyclopedia of Distances, Springer, Berlin - Heidelberg 2009.
  2. Feinerer I., Introduction to the tm Package. Text Mining in R, http://cran.r-project.org/web/packages/ tm/vignettes/tm.pdf (10.12.2010).
  3. Feinerer I., Hornik K., Meyer D., Text mining infrastructure in R, "Journal of Statistical Software", March 2008, vol. 25, issue 5.
  4. Lula P., Text mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych, http://www. statsoft.pl/czytelnia/8_2007/Lula05.pdf (10.12.2010).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu