BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrwicka Magdalena K. (Politechnika Poznańska)
Title
Problemy kierowania zmianą
Problems of Laeding Change
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 687-695, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Zarządzanie zmianami
Change management
Note
summ.
Abstract
Zmiana to dokonywanie przeobrażeń charakteru lub istoty czegoś, czyli działanie sprawcze, ale i efekt, wynik przeobrażenia (zamienienia czegoś) - stan, który w odniesieniu do poprzedniego może być pod jakimś względem lepszy albo gorszy. Troska o zamierzony efekt, tak typowa dla działalności zorganizowanej, wymaga zarówno zarządzania, rozumianego jako proces informacyjno-decyzyjny, jak i kierowania, czyli sprawstwa skutkującego konkretnym wynikiem mierzonym odmiennym stanem istotnego parametru lub poziomem spełnienia założonych kryteriów. Sam przebieg zmian - na przykład cykl organizacyjny Le Chateliera" - jest rozpoznany od ponad stu lat, podobnie jak "zasada przekory" sformułowana przez tego uczonego. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że od strony zarządczej wiadomo, jakie obowiązują paradygmaty, co się zmieniło na przestrzeni lat (tab. I), jakie informacje powinny być gromadzone i przetwarzanie oraz jaka logiczna sekwencja decyzji i działań jest zalecana. (fragment tekstu)

There is a need of changes ad connected with them personal and organizing transformations to ensure development of an enterprise or even its current adaptation to initial requirements and needs. Processes of changes proceed according to explicit identified phases that should be consciously and purposely formed. And this is a business for leaders of changes, that should be undertaken and constantly realized in compliance with potential problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Covey S.M.R., Merrill R.R., The Speeci of Trust Free Press, New York, London, Toronto, Sydney 2006.
  2. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza S. A., Warszawa 2000.
  3. Ericsson K.A., Prietula M.J., Cokely E.T., Skąd się biorą genialni eksperci? "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 12.
  4. Grosse-Oetringhaus W.F., Strategische Identitaet - Orientierung im WandeL Ganzheitliche Transformatton zu Spitzenleistungen, Springer, Berlin-Heidelberg 1996.
  5. Grosse-Oetringhaus W.F., Strategische Identitaet - Orientierung im WandeL Ganzheitliche Transformatton zu Spitzenleistungen, Springer, Berlin-Heidelberg 1996.
  6. Majchrzak J., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  7. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
  8. Sztompka P. Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.
  9. Winter R., Mueller J., Gericke A., Business Engineering. Der St. Gall er Ansatz zum Yeraenderungsmanagement, "OrganisationsEntwicklung" 2008, nr 2.
  10. Wyrwicka M.K.. Endogenne przestanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Seria rozprawy nr 374, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu