BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moszkowicz Mieczysław (Politechnika Wrocławska), Kubiński Piotr (Politechnika Wrocławska)
Title
Edukacja akademicka a tworzenie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy
University Education and Building in Poland Knowledge-Based Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 133-140, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Edukacja, Jakość kształcenia, Szkolnictwo wyższe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Education, Quality education, Higher education, Knowledge-based economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje temat roli edukacji akademickiej w procesie tworzenia w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawiono w nim efekty dotychczasowej transformacji szkolnictwa wyższego w naszym kraju oraz podjęto dyskusję na temat jakości kształcenia na poziomie wyższym. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the role of university education in building in Poland knowledge-based economy. The authors present the effects of transformation in university education in Poland and they introduce the question of quality of teaching at the higher level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Matusiak K.B., Potencjał innowacyjny instytucji naukowo-badawczych i rozwojowych w województwie dolnośląskim, UMWD, Wrocław 2004.
  2. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
  3. My, wspaniali wykładowcy na naszych superuczelniach, "Gazeta Wyborcza", 19.10.2009.
  4. Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Studia i Materiały, t. X, Warszawa, grudzień 2003.
  5. Ratajczak M., Uniwersytet Humboldtowski versus McUniwersytet a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Dietl, Z. Sapijaszko (red.), Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2009.
  6. Rudolf S., Pożądane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej, [w:] T. Gołębiewski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  7. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, sierpień 2005.
  8. Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
  9. Śliwińska K., Wizja szkoły wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych na tle postaw i aspiracji młodzieży akademickiej, [w:] T. Gołębiewski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  10. www.nauka.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu