BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Landmesser Joanna Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Mikroekonometryczne metody pomiaru skuteczności szkoleń dla bezrobotnych
Microeconometric Methods Of The Unemployed Training Effectiveness Measurement
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 426-435, bibliogr. 6 poz
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Czas trwania bezrobocia, Aktywizacja bezrobotnych, Hazard, Formy przeciwdziałania bezrobociu, Powiat, Bezrobocie, Mikroekonometria
Unemployment duration, Unemployed activation, Hazard, Forms of unemployment counteraction, County, Unemployment, Microeconometrics
Note
streszcz., sum.
Country
Gmina Słupsk
Słupsk Commune
Abstract
Celem badania jest określenie wpływu szkoleń dla bezrobotnych na indywidualną długość czasu trwania w bezrobociu. Aby rozwiązać problem niewłaściwego doboru próby, wykorzystano dwie metody. W pierwszej stosuje się dobieranie, by znaleźć odpowiednią grupę kontrolną dla grupy szkolonych, w drugiej zaś udział w szkoleniu jest instrumentalizowany za pomocą modelu probitowego. W dalszej kolejności są szacowane semiparametryczne modele hazardu. Badanie oparto na danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.(abstrakt oryginalny)

The goal of the study is to assess the impact of vocational training on the unemployment duration of an individual. To take into account the sample selection problem we use two methods. In the first one, we employ matching to find an adequate control group for the group of trainees. In the second one, the participation in a training programme is instrumented using a probit model. Then, we estimate a semiparametric hazard models. Our research work is based on the data obtained from the District Labour Office in Słupsk in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bukowski M. (red.), Employment in Poland 2007: Security on Flexible Labour Market, Ministry of Labour and Social Policy, Warszawa 2008.
  2. Cox D.R., Regression models and life tables (with discussion), "Journal of the Royal Statistical Society" 1972, Series B 34, s. 187-220.
  3. Hujer R., Maurer K.-O., Wellner M., The Impact of Training on Unemployment Duration in West Germany - Combining a Discrete Hazard Rate Model with Matching Techniques, Frankfurter Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge Nr. 74, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt/ Main 1997.
  4. Kluve J., Lehmann H., Schmidt Ch.M., Disentangling Treatment Effects of Polish Active Labor Market Policies: Evidence from Matched Samples, Discussion Paper No. 2000/07, Centre for Economic Reform and Transformation, Edinburgh 2000.
  5. Puhani A.P., Advantage through Training? A Microeconometric Evaluation of the Employment Effects of Active Labour Market Programmes in Poland, ZEW Discussion Paper No. 98-25, Centre for European Economic Research, Mannheim 1998.
  6. Rosenbaum P.R., Rubin D.B., The central role of the propensity score in observational studies for causal effects, "Biometrika" 1983, nr 70(1), s. 41-55.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu