BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wielowymiarowa analiza cech mieszkań sprzedawanych na rynku warszawskim w badaniu czasu trwania oferty w systemie MLS
Multidimensional Analysis Of Features Of Apartments Sold On Warsaw Real Estate Market In The Research Of Duration Offer In MLS System
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 436-445, bibliogr. 5 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Rynek, Mieszkalnictwo, Finansowanie mieszkalnictwa, Analiza wielowymiarowa
Market, Housing, Housing financing, Multi-dimensional analysis
Note
streszcz., sum.
Abstract
Przedmiotem analizy jest warszawski rynek mieszkaniowy. Negatywnie zweryfikowano hipotezę o stałości cech wpływających na płynność, niezależnie od sytuacji na rynku mieszkaniowym. W tym celu wykorzystano funkcję dyskryminacji. Wykazano, że funkcje dyskryminacyjne w sposób zadowalający klasyfikują transakcje do trzech zaproponowanych grup płynności: niska, wysoka i średnia.(abstrakt oryginalny)

The subject of the analysis is the Warsaw home market. The hypothesis on the stability of features influencing liquidity, irrespective of a situation on the estate market, is negative. For this purpose the author uses the discrimination function. It is shown that the discrimination functions in a satisfactory way classify transactions into three proposed liquidity groups: low, high and average.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gatnar E., Podejście wielomodalne w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Gawron H., Analiza rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  3. Foryś I., Płynność inwestycji na rynku nieruchomości na przykładzie warszawskiego rynku mieszkaniowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 612, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 28, Szczecin 2010.
  4. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny, t. III, Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu