BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej
Recognition Of Foreign Direct Investment Structures In EU Countries With Application Of Multivariate Statistical Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 446-455, bibliogr. 8 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza korespondencji, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Inwestycje zagraniczne
Correspondence analysis, Multi-dimensional statistical analysis, Foreign investment
Note
streszcz., sum.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem artykułu jest porównanie struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokowanych przez kraje UE. Wykorzystując wielowymiarowe metody analizy danych, przeprowadzono grupowania państw członkowskich UE ze względu na podobieństwo struktury branżowej i przestrzennej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zastosowanie analizy korespondencji oraz wybranych hierarchicznych metod grupowania pozwoliło na wyodrębnienie grup krajów o podobnych profilach inwestycyjnych i podobnym stopniu konkurencyjności inwestycyjnej.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is the comparison of the foreign direct investment structure in the EU countries. In the study its author proposes the application of the multivariate statistical methods to find clusters of countries so that observations in the same cluster have similar geographical structure or similar FDI structure by type of activity. An application of correspondence analysis lets create profiles of countries so that observations in the same group have similar investment competitiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arabie P., Hubert L., Comparing Partitions, "Journal of Classification" 1985, 2, s. 193-218.
  2. Greenacre M., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
  3. Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Sokołowski A., Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Monografie nr 108, Kraków 1992.
  6. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/balance_of_payments/data/database.
  8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu