BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrycza Stanisław (Uniwersytet Gdański), Marcinkowski Bartosz (Uniwersytet Gdański)
Title
Specyfikacja wymagań systemowych w języku SysML
Systems Requirements Specification with SYSML
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2009, nr 24, s. 323-337, rys., tab.,bibliogr. 34 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna
Keyword
Informatyka, Oprogramowanie, Języki programowania
Information science, Software, Programing languages
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja doświadczeń autorów w sferze analizy, projektowania i weryfikacji systemów na podstawie języka SysML, w aspekcie diagramów wymagań systemowych. Po wprowadzeniu w punkcie 1 dokonano ogólnej charakterystyki dziedziny inżynierii systemów. W kolejnym punkcie przedstawiono istotę i strukturę języka SysML. Punkty 3 i 4 poświęcono kolejno charakterystyce wymagań systemowych oraz diagramom wymagań systemowych. Opracowanie kończy prezentacja praktycznego zastosowania diagramu wymagań języka SysML do identyfikacji wymagań systemowych dla banku internetowego.(fragment tekstu)

Information systems modeling has gone through meaningful evolution in which the significant place is occupied by information systems development methodologies: structured, soft, object oriented, and agile ones (Wrycza, 1999). At present the particular position in this field has been gained by UML (Unified Modeling Language), representing object-oriented paradigm. It became specific standard, a kind of lingua franca in software engineering (Wrycza, Marcinkowski i Wyrzykowski, 2005). The professionals interested and involved in systems engineering are gathered in INCOSE organization. They have made up decision of Unified Modeling Language adoption to their specific requirements and work standards. In this way the efforts and works for establishing new language - SysML, have been started. The joint project has been coordinated by three organizations: - OMG (Object Management Group), - INCOSE (International Council on System Engineering), - ISO (International Organization for Standardization). In result of the working groups efforts, the System Modeling Language SysML, adequate for system engineering needs was established. SysML is the modeling language of general use, serving specification, analysis, design and verification of the complex systems. Formally, its architecture was released in 2006 and then upgraded to version 1.1 in 2008.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bock C. SysML and UML 2 Support for Activity Modeling, "Systems Engineering" 2006, vol. 9.
 2. Ćwiczenia. UML 2.1, red. S. Wrycza, Helion, Gliwice 2007.
 3. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., The UML Reference Manual 2nd Edition, Addison- Wesley, Boston 2004.
 4. Friedenthal S., Moore A., Steiner R., A Practical Guide to SysML, OMG Press, Indianapolis 2008.
 5. Grady R., Caswell D., Software Metrics: Establishing a Company-wide Program, Prentice Hall, New York 1987.
 6. Hause M., SysML hits the home straight, http://www.esemagazine.com/index. php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=2; stan na dzień 5.08.2009.
 7. http://www.magicdraw.com; stan na dzień 5.08.2009.
 8. http://www.sysmlforum.com; stan na dzień 5.08.2009.
 9. Informatyka ekonomiczna, red. S. Wrycza, PWE, Warszawa 2009.
 10. Leffingwel D., Widrig D., Zarządzanie wymaganiami, WNT, Warszawa 2003.
 11. Marcinkowski B., Business modeling with UML and BPMN: Features and Comparison, w: Proceedings of BIR'2008, The Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 12. Marcinkowski B., Isomorphism of Interaction Diagrams in UML 2, w: Proceedings of 8th International Conference on Business Information Systems, red. W. Abramowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2005.
 13. Marcinkowski B., Wrycza S., Wyrzykowski K., Interaction Occurrences and Combined Fragments in System Dynamics Modeling with UML 2 Sequence Diagram, w: Proceeding of the 14th International Conference on Information Systems Development. Advances in ISD: Bridging the Gap between Academia and Practice, red.A.G. Nilsson, R. Gustas, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupančič, Karstad University Studies, Karlstad 2005.
 14. Object Management Group, OMG Systems Modeling Language (OMG SysML), Version 1.1, http://www.sysmlforum.com/docs/specs/OMGSysML-v1.1-08-11-01.pdf; stan na dzień 5.08.2009.
 15. Object Management Group, OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure, Version 2.2, http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Superstructure/PDF/; stan na dzień 5.08.2009.
 16. Proceedings of BIR '2008. The Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, red. S. Wrycza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 17. Proceedings of The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design, red. S. Wrycza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 18. Rumbaugh J., Blaha M.R., Lorensen W., Eddy F., Premerlani W., Object-Oriented Modeling and Design, Prentice Hall, New Jersey 1991.
 19. Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods. Best Practices, red. A. Bajaj, S. Wrycza, Information Science Reference, IGI Global, New York 2009.
 20. Technical Board International Council on Systems Engineering; Systems Engineering Handbook, Version 2a, http://www.incose.org/ProductsPubs/products/sehandbook. aspx; stan na dzień 5.08.2009.
 21. Weilkiens T., Systems Engineering with SysML/UML. Modeling, Analysis, Design, OMG Press, Indianapolis 2007.
 22. Wojciechowski A., Wprowadzenie do inżynierii wymagań, www.inmost.org.pl/articles/ Wprowadzenie_do_inżynierii_wymagań; stan na dzień 5.08.2009.
 23. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 24. Wrycza S., Marcinkowski B., A Light Version of UML 2: Survey And Outcomes redistribution permission, w: Proceedings of the 2007 Computer Science and IT Education Conference, University of Technology Mauritius Press, Mauritius 2007.
 25. Wrycza S., Marcinkowski B., Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowanie, Helion, Gliwice 2009.
 26. Wrycza S., Marcinkowski B., Język UML 2.x w dydaktyce akademickiej, "Software Developer's Journal" 2008, nr 10.
 27. Wrycza S., Marcinkowski B., Kompleksowe podejście do nauczania języka UML 2.x na uczelniach wyższych, w: Bazy danych: rozwój metod i technologii. Architektura,metody formalne i zaawansowana analiza danych, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, WKiŁ, Warszawa 2008.
 28. Wrycza S., Marcinkowski B., The UML2 Academic Teaching Challenge - An Integrated Approach, in: European and Mediterranean Conference on Information Systems, Dubai 2008.
 29. Wrycza S., Marcinkowski B., Towards a Light Version of UML 2.x: Appraisal and Model, "Organizacija" (Słowenia) 2007, nr 4.
 30. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2005.
 31. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Rola fragmentów wyodrębnionych w języku UML 2, w: Bazy danych: Modele. Technologie. Narzędzia. Architektura, metody formalne, bezpieczeństwo, red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
 32. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Rola i funkcje diagramów harmonogramowania w modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML 2, w: Infobazy '2005. Bazy danych dla nauki, red. A. Nowakowski, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2005.
 33. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., UML. Tablice informatyczne, Helion, Gliwice 2007.
 34. Wrycza S., Rybiński W., Information Systems Development Education: Assumptions and Practice, w: Proceedings of The Third International Conference on Systems Science : Addressing Global Issues, red. F. Stowell, D. West, J.G. Howell, Plenum Press, New York 1993.
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu