BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaś Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Machowska-Szewczyk Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zastosowanie uporządkowanego modelu probitowego do oceny połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie
Using the Ordered Probit Model for the Evaluation of Merging of Technical University of Szczecin and University of Agriculture in Szczecin
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 468-476, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Zmienna objaśniana, Pracownicy naukowi, Badania ankietowe, Nauczanie
Endogenous variable, Academic staff, Questionnaire survey, Teaching
Note
streszcz., sum.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
W wyniku połączenia w 2009 roku Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie w jedną uczelnię - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) - nastąpiła zmiana organizacji pracy i nauczania w obu uczelniach. Podstawowym celem artykułu jest analiza opinii związanych z tym połączeniem grupy pracowników na podstawie wypełnianych dobrowolnie kwestionariuszy ankiety. Do oceny stopnia zadowolenia z połączenia obu uczelni zastosowano uporządkowany model probitowy, ponieważ prawie wszystkie zmienne przyjęte do opisu zjawiska mają charakter jakościowy, natomiast zmienna objaśniana wyrażona jest w skali porządkowej.(abstrakt oryginalny)

As a result of merging of Technical University of Szczecin and University of Agriculture in Szczecin into one college - West Pomeranian University of Technology, Szczecin (ZUT) in 2009, a change of work organization and teaching in both colleges took place. The basic aim of this article is the analysis of opinions connected with this merging in the group of employees on the basis of the questionnaire forms filled up voluntarily. An ordered probit model was used to assess the satisfaction degree of merging both colleges, since almost all variables assumed to the description of the phenomenon have the quality character, whereas the response variable is expressed in ordered measurement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kostrzewska J., Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet, Zeszyty Naukowe UEK, Metody Analizy Danych, Kraków (artykuł otrzymał pozytywną recenzję).
  2. Pastusiak M. Analiza statystyczna połączenia Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie, praca inżynierska, ZUT Szczecin 2010.
  3. Zavoina R., McKelvey W., A statistical model for the analysis of ordinal level dependent variables, "Journal of Mathematical Sociology" 1975, no. 4, s. 103-120.
  4. http://gretl.sourceforge.net/.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu