BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Wielowymiarowa analiza koncentracji procesów upadłościowych przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski
Multidimensional Analysis of Concentration Bankruptcy Processes of Enterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 29-35, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy
Note
summ.
Abstract
Przedstawione w artykule analizy stanowią fragment szerszych badań autora nad skalą i intensyfikacją procesów upadłościowych w Polsce w latach 2007-2008'. Pomimo tego, iż problematyka upadłości przedsiębiorstw nie jest często poruszana i powszechnie opisywana w literaturze z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem, to jednak statystyczna analiza skali oraz natężenia procesów upadłościowych pozwala dostrzec szerszy kontekst procesów gospodarczych zachodzących w naszym kraju. (fragment tekstu)

The article presents statistic analysis of intensification of bankrupt processes of polish enterprises. Research include 2007 year and a halt of 2008. Author in his research used Location Quotient Technique (LQ). This technique compares the local economy to a reference economy, in the process attempting to identify specializations in the local economy. Proposal estimate intensification of bankrupt processes has been presented with reference to number incorporated and liquidated polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Antonowicz P.: Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008r., Wydawnictwo Assembly, Nowy Sącz 2009.
  2. Bank Danych Regionalnych GUS - wg klasyfikacji NTS w układzie 66 podregionów.
  3. Monitor Sądowy i Gospodarczy, nr: 1-252/2007 i 1-149/2008, opublikowane do 31.07.2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu