BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupa Tadeusz (Politechnika Warszawska)
Title
Hierarchiczny model procesów podejmowania decyzji z wielopoziomowymi ograniczeniami i sprzecznościami - rozważania i propozycje
Hierarchical Model of Decision Making Processes with Multilayer Constraints and Contradictions - Deliberations and Suggestions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 149-158, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Podejmowanie decyzji, Proces podejmowania decyzji
Decision making, Decision making process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Typowym procesom podejmowania decyzji w systemach hierarchicznych towarzyszą zjawiska ograniczeń i sprzeczności, które powinny być identyfikowane i zarządzane. Technika AIDA została wybrana jako punkt wyjścia do budowy modelu podejmowania decyzji. Jej zakres wykorzystania i zastosowań został poszerzony o metodę modelowania procesów decyzyjnych w strukturach hierarchicznych z wielopoziomowymi ograniczeniami i sprzecznościami. (abstrakt oryginalny)

Routine processes of decision making in hierarchical systems are accompanied by constrain and contradiction phenomena which should be identified and managed. AIDA method was selected as a starting point for the creation of the decision making model. Its scope of use and implementation was expanded to decision making process modeling in a hierarchically structured organization with multilayer constraints and contradictions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Krupa T., Formułowanie zadania projektowego morfologiczną techniką AIDA, [w:] W. Gasparski, D. Miller (red.), Projektowanie i systemy, Prace PAN nr XI, Warszawa 1990, s. 45-65.
  2. Krupa T., Model systemu wspomagania rozmytych procesów decyzyjnych, [w:] R. Knosal (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 1998, s. 203-212.
  3. Krupa T., Morfologia struktur informacyjnych - technika AIDA w zadaniach projektowych, [w:] T. Kasprzak (red.), Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 86-157.
  4. Krupa T., Ostrowska T., Multilayer Decision Support Model for Value and Cost Analysis of IT Solutions - Hierarchical Approach, [w:] Int. Conf. - Managing Worldwide Operations and Communications with Information Technology, IRMA Canada Vancouver 2007, s. 86-90.
  5. Krupa T., Stępowski M., Rozszerzona technika AIDA, "Problemy Organizacji" 1979, nr 2, s. 58-80.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu