BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarz Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza zjawiska konkurencji pomiędzy transportem lotniczym a morskim na przykładzie obsługi ruchu pasażerskiego
The Analysis of Occurrence of Competition Between Air and Sea Transport Drawing on Passenger Traffic Service
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 59-69, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Konkurencja, Transport lotniczy, Transport morski
Competition, Air transport, Sea transport
Note
summ.
Abstract
Analizując rynek przewozów pasażerskich w Polsce możemy zauważyć jego stały wzrost. Postępujące procesy globalizacji, dynamiczny rozwój turystyki, wzrost mobilności i zamożności społeczeństw to zespół najistotniejszych czynników, które w ostatnich latach zasadniczo wpłynęły na przyrost ruchu pasażerskiego nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. (fragment tekstu)

The dynamic development of air transport with respect to passenger transport has assumed growing importance over the last few years. Unfortunately, sea transport with respect to passenger transport has been dwarfed by the spectacular development of the former one. Yet a thorough analysis of a passenger traffic service (with a special consideration given to tourism) has shown that ferry transport is still fairly popular. Although sea transport cannot equal faster and relatively cheaper air transport, it still remains an important part of Polish economy. The article also shows how the competition between air and sea transport forces an ongoing improvement of available services, which is vital from the consumer's point of view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bąk M., Transport w obsłudze turystów, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i lotniczego, Zeszyły Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008.
 2. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 3. Klopott M., Urbanyi-Popiołek 1., Pasażerskie przewozy promowe w Europie w obliczu ekspansji niskokosztowych przewoźników promowych, Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008.
 4. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Leśniowska M., Polskie porty lotnicze po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej., Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008.
 6. Liwiński J., Krajowe porty lotnicze 2006, "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 3.
 7. Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 8. Mikulski M., Transport w obsłudze ruchu tuty stycznego, AE w Krakowie, Kraków 1991.
 9. Milewski D., Panasiuk A., Kształtowanie jakości pasażerskich przewozów lotniczych, Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007.
 10. Miotke-Dzięgiel J., Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 11. Pilarczyk M., Konkurencyjność pomiędzy transportem morskim a lotniczym w obsłudze ruchu pasażerskiego w relacjach Polski ze Skandynawią, Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 7, Szczecin 2007.
 12. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" Raport Roczny 2004.
 13. gbk.org.pl.
 14. www.mi.gov.pl.
 15. www.ulc.gov.pl.
 16. www.wnp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu