BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Becker Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ranking województw pod względem stopnia wykorzystania technologii IC w przedsiębiorstwach z zastosowaniem metody UTA
Ranking of Voivodeships with Regard to the Use of the IC Technology in Enterprises Using the Method of UTA
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 477-485, bibliogr. 5 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Przedsiębiorstwo, Technologia informacyjna, Ranking
Enterprises, Information Technology (IT), Ranking
Note
streszcz., sum.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki uporządkowania województw Polski pod względem wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2009 r. W badaniach zastosowano metodę UTA, która stanowi przykład metody wielokryterialnego porządkowania wariantów decyzyjnych, oparta jest na dezagregacji informacji preferencyjnej za pomocą regresji porządkowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the ranking of Polish voivodeships in terms of the use of information- telecommunication technology in enterprises in 2009. The research has been conducted with the help of the UTA method, which serves as an example of multi-criteria method of decisional variants' arrangement, based on the disaggregation of the preferential information through the ordering regression.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beuthe M., Scannella G., Comparative analysis of UTA multicriteria methods, "European Journal of Operational Research" 2001, 130, s. 246-262.
  2. Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (red.), Techniki informacyjne w badaniach systemowych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
  3. Siskos Y., Grigoroudis E., Matsatsinis N., UTA Methods, [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, International Series in Operations Research & Management Science, 78, IV, Springer, New York 2005, s. 297-334.
  4. Słowiński R., Multiple-criteria ranking using an additive function constructed via ordinal regression: UTA method, www.cs.put.poznan.pl/.../Wspomaganie%20decyzji%20-%20metoda%20UTA.pdf (5.02.2010).
  5. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK _HTML.htm (2.07.2010).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu