BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boćko Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Procesy rozwojowe aliansu strategicznego opartego na wiedzy w dziedzinie biotechnologii
Growth Processes in Knowledge Based Strategic Alliances In Biotechnology
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 83-91, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Alianse strategiczne, Biotechnologia, Rozwój
Strategic alliances, Biotechnology, Development
Note
summ.
Abstract
Współczesna biotechnologia zdobywa coraz większe zainteresowanie dzięki ogromnym sukcesom jakie odniosła ta dziedzina w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Wielkiej Brytanii. Jest typowym przykładem przemysłu, który opiera swój rozwój na wiedzy. Firmy biotechnologiczne osiągając sukces przyniosły rozwój tym regionom, w których działają. Komisja Europejska w przygotowanym raporcie Life Science and Biotechnolog}' - A strategy for Europę w 2002 r. podkreśliła ogromne znaczenie biotechnologii dla rozwoju i przyszłości gospodarki europejskiej. Obecne otoczenie gospodarcze charakteryzuje się wzrastającymi wydatkami na badania i rozwój, firmy farmaceutyczne napotykają na coraz większe problemy z wdrażaniem nowych leków, a firmy biotechnologiczne nie posiadają wystarczających środków na finansowanie badań. Ta sytuacja powoduje, że wzrasta zainteresowanie zawieraniem aliansów strategicznych pomiędzy dużymi firmami farmaceutycznymi a przedsiębiorstwami biotechnologicznymi. (fragment tekstu)

The aim of this article is to highlight the processes of building, saving, transferring knowledge between strategic alliance partners in biotechnology. The basis of this article is strategic alliance life cycle model, including the process of transferring knowledge between pharmaceutical and biotechnology company on different levels of agreement. This knowledge is supplied by both companies, stimulating their economical growth. Strategic alliance is a very useful toolbox in the competitive game. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Biotechnology in Europę, "2005 Comparative Siudy", BioVision, Lyon 2005.
 2. Doz Y.L., Hamel G., Alliance Advantage, The art ofCreating Value through Partnering, Boston 1999.
 3. High Ievel Group on Innovation and Provisions in Medicines, recommendations foraction, G10 Medicines, European Commision, Bruksela 2002.
 4. Lam M.D., Why Alliances Fail, "Phannaceutical Executive" 2004, nr 6.
 5. Linder J.C., Perkins S., Dover P., Drug Industry Alliances:In search of Strateg}', Research Report 2004, Accenture Institute for High Performance Business, Cambridge 2004.
 6. Life Sciences and Biotechnolog}' - A strateg}'for Europę, COM(2002) 27 European Commission, Luksemburg 2002.
 7. Verheugen G., Futurę Post-GlO/Pharmaceutical Strategy, Annual Meeting of European Federation of Phannaceutical Industry and Association, Bruksela 2005.
 8. Robinson D.T., Stuart T.E., Financial Contracting in Biotech Strategie Alliances, NBER Strategie Alliance Conference, University of Chicago, Chicago 2002.
 9. Stankiewicz M.J. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.
 10. http://www.paiz.gov.pl.
 11. http://www.mabion.eu.
 12. http://biotechnolog.pl.
 13. http://biotechnologia.pl.
 14. http://ec.europa.eu.
 15. http://www.lilly.com.
 16. http://www.ochotnik.pl.
 17. http://www.phrma.org.
 18. http://www.emea.europa.eu.
 19. http://www.europabio.org.
 20. http://www.imi-europe.org.
 21. http://www.innogenetics.com/gsk_partnership.litml.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu