BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zastosowanie Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych: realizacja funkcji mobilizacji kapitału
Efficiency Estimation of Tthe European Stock Exchanges Using Data Envelopment Analysis: Efficiency of the Capital Mobilization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 486-495, bibliogr. 8 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Ocena efektywności, Giełda papierów wartościowych
Effectiveness evaluation, Stock market
Note
streszcz., sum.
Abstract
Celem artykułu jest zastosowanie Data Envelopment Analysis (DEA), metody z powodzeniem wykorzystywanej do oceny efektywności w różnych dziedzinach - w badaniu efektywności działania giełd papierów wartościowych. Metodę DEA wykorzystano do zbadania efektywności działania piętnastu europejskich giełd papierów wartościowych w zakresie realizacji funkcji mobilizacji kapitału w latach 2003-2005. Zastosowano nieradialny, zorientowany na nakłady, model SBM z nadefektywnością.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the application of Data Envelopment Analysis (DEA) in the area of estimation of the stock exchange efficiency. To illustrate the idea, Data Envelopment Analysis was used to estimate the efficiency of the capital mobilization of the fifteen European stock exchanges in the period of three years (2003-2005). Non- -radial input-oriented Slack-Based Measure (SBM) of super-efficiency was applied.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, no. 2, s. 429-444.
  2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005.
  3. Domagała A., Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych, niepublikowana praca doktorska, promotor: prof. dr hab. B. Guzik, prof. zw. UEP, dr hab. J. Paradysz, prof. nadzw. UEP, praca obroniona w roku 2009.
  4. Raport GUS, Rachunki Narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2004, "Studia i Analizy Statystyczne", Warszawa, czerwiec 2006, s. 440.
  5. Schmiedel H., Total factor productivity growth in European stock exchanges: A non-parametric frontier approach, "Bank of Finland Discussion Papers", 2002.
  6. Serifsoy B., Business Models and Total Factor Productivity of Stock Exchanges - Empirical Evidence, referat na konferencji: Clearing and Settlement of Financial Markets: Europe and Beyond w Cass Business School, London 16-18.06.2005.
  7. Serifsoy B., Stock exchange business models and their operative performance, "Journal of Banking and Finance" 2007, no. 31/10, s. 2978-3012.
  8. Tone K., A Slack-based measure of efficiency in data envelopment analysis, "European Journal of Operational Research" 2001, no. 130, s. 498-509.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu