BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klinowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Controlling a różnice osobowości i komunikacja w projektach
Controlling Towards the Variety of Personality and Communication in Projects
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 41-49, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Keyword
Grupy projektowe, Controlling, Typologia osobowości
Project teams, Controlling, Personality typologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie przez projekty jest obecnie coraz chętniej i częściej wykorzystywane w organizacjach. Niniejsze opracowanie prezentuje wybrane elementy z zakresu psychologii w zarządzaniu projektami i przez projekty oraz ich wpływ na stosowanie instrumentów controllingowych. Uwaga autora skupiona jest na różnicach w osobowości członków zespołu projektowego oraz na komunikacji w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Management by projects is more and more often applied by companies nowadays. The foregoing paper presents the chosen psychological aspects in project management and management by projects and the influence of it on controlling instruments usage. The author focuses on a difference of personality in project team and company communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen T., Henn G. [2006], The Organization and Architecture of Innovation: Managing the Flow of Technology, Butterworth-Heinemann, Cambridge.
 2. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Center for Applications of Psychological Type; http://www.capt.org.
 4. Drucker P. [2007], Myśli przewodnie Druckera, MT-Biznes, Warszawa.
 5. Mingus N. [2002], Zarządzanie projektami, One-Press, Gliwice.
 6. Pacewicz M. [1999], Zarządzanie projektem - komunikacja, Konferencja Project Management, Gdańsk.
 7. Perechuda K. (red.) [2000], Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 8. Robbins S. [2004], Zachowania w organizacjach, PWE, Warszawa.
 9. Skalik J. [1992], Projektowanie organizacji instytucji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 10. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 11. Stankiewicz J. [1999], Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu