BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w świetle społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa
Intellectual Capital Management in the Light of the Small Enterprise Social Responsibility
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 272-279, bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Intellectual capital management, Corporate Social Responsibility (CSR), Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na przedstawieniu głównych założeń zarządzania kapitałem intelektualnym w powiązaniu z zasadami społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie. W artykule zidentyfikowano cechy małego przedsiębiorstwa sprzyjające kształtowaniu przestrzeni społecznej, a także wybrane aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym i przejawy społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa oraz kluczowe relacje między koncepcjami. (abstrakt oryginalny)

The article concentrates on the presentation of main assumptions for intellectual capital management connected with the bases of social responsibility in a small enterprise. The article identifies the features of the small enterprise which favour social space creation and also the chosen aspects of intellectual capital management and the symptoms of the small enterprise social responsibility and key relations between concepts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
  2. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
  3. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu