BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsowicz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie wiedzą w projektach
Knowledge Management in Projects
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 306-312, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie projektem, Technologie teleinformatyczne, Biuro zarządzania projektami
Knowledge management, Project management, Information and communication technologies, Project management office
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w projektach. Autor wskazuje na konieczność gromadzenia wiedzy i doświadczeń pochodzących z realizacji innych przedsięwzięć. Proponuje też stworzenie w przedsiębiorstwie bazy dobrych praktyk jako punktu odniesienia. Omówiona jest także rola biura zarządzania projektami jako jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie wiedzą. (abstrakt oryginalny)

The article discusses selected issues related to knowledge management projects. The author shows the need to collect knowledge and experience from the implementation of other projects. He also proposes the creation of an enterprise database of good practice as the reference point and describes the role of project management offices as the entity responsible for managing knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kerzner H., Advanced Project Management, One Press, Warszawa 2005.
  2. Rad P.F., Levin G., Project Management Office - podejście kompleksowe, PROED, Warszawa 2006.
  3. Ruta K., Biuro projektów, czyli silne wsparcie, "CEO" 2003, nr 6.
  4. Santosus M., Why you need a project management office (PMO), "CIO", 2003, July.
  5. Skuteczne narzędzia ułatwiające współpracę, "Harvard Business Review Polska" 2008, nr 2.
  6. Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki, E. Sońta-Draczkowska, Bizarre, Warszawa 2009.
  7. Wąsowicz M., Systemy informacyjne zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1184, AE, Wrocław 2007.
  8. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, One Press, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu