BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Lean Management i jego instrumentarium jako panaceum na sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie
Lean Management and Its Tools as A Panacea to the Crisis in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 93-102, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Przedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy
Enterprises, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Kryzys w przedsiębiorstwie, którego jednym z symptomów może być drastyczne pogorszenie kondycji ekonomiczno-finansowej, utrata płynności finansowej czy zdolności kredytowej wymusza na menedżerach konieczność podjęcia wysiłku na rzecz poprawy aktualnej sytuacji. Odpowiedzią na finansowe problemy podmiotu gospodarczego może być wdrożenie koncepcji Lean Management. W świetle powyższych uwag za uzasadnione uznano przybliżenie specyfiki, zasad, narzędzi i efektów wynikających z zastosowania tego podejścia, którym podporządkowano układ pracy. (fragment tekstu)

This paper presents selected aspects of one of the modern concept of corporate management - Lean Management. The main research interest was adopted: to bring the essence, principles, benefits and risks for the implementation of this approach and its tools and the ability to apply in situations of crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czermińska A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
  2. Krupczyk A., Radykalne zmiany w firmie, lnfor, Warszawa 1999.
  3. Lisiecki M., Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2001.
  4. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
  5. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa Kraków 1999.
  6. Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. o. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. Staniszkis J., Kryzys jako katalizator porządku, "Rzeczpospolita", z dnia 2 grudnia 2008 r.
  8. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
  9. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu