BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doś Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Ograniczenia wykorzystywania przez polskie przedsiębiorstwa ubezpieczeń oferowanych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń na przykładzie ubezpieczeń ekologicznych
Limitations of Employing Foreign Insurance Companies Products in Polish Firms Risk Management Systems on Example of Environmental Insurance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 115-124, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Ubezpieczenia, Ekologia
Insurances, Ecology
Note
summ.
Abstract
Procesy liberalizacji, deregulacji oraz informatyzacji doprowadziły do przyspieszenia integracji rynków finansowych Unii Europejskiej, która stwarza polskim przedsiębiorstwom dostęp do europejskiego rynku ubezpieczeń. Korzyścią, jakiej można się dzięki temu spodziewać jest m.in. możliwość implementacji w systemach zarządzania ryzykiem polskich firm produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Celem artykułu jest zbadanie na przykładzie ubezpieczeń ekologicznych, czy istnieją ograniczenia dla wykorzystywania oferty zagranicznych zakładów ubezpieczeń w kontroli ryzyka polskich firm, czemu posłużą rozważania teoretyczne oraz analiza informacji zebranych w drodze wywiadu telefonicznego oraz ankiety. (fragment tekstu)

The integration of European insurance market has made it possible for Polish companies to have access to insurance products more efficient in ecological risk control than the product offered by domestic insurance companies. Analysis of the information gathered through telephone interviews and through surveys demonstrated the existence of limitations in using foreign insurance companies products. These are: the higher costs of employing insurance, marginal significance of the foreign insurance companies on the Polish market, and incomplete preparation of the foreign companies for selling insurance in Poland. The consolidation processes may lead to costs' reduction, but in order to propagate the use of these products it is indispensable to improve the offer of the foreign companies and the principles of cooperation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dumm R., Hoyt R., Insurance Distribution Channels: Markets in Transition "Journal of Insurance Regulations" 2003, nr 1.
  2. Garven J., On the implications of the Internet for insurance markets and institutions, "Risk Management and Insurance Review" 2002, nr 2.
  3. Lynch J., Holistic marketing support, "Journal of Financial Service Professionals" 2001, nr 3.
  4. Ogrodnik H. (red.), Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
  5. Tyler K., McGirr D., Stanley E., Contextualising: Technology, relationships and time in a fmacial services virtual organisation, "The Service Industries Journal" 1998, nr 3.
  6. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
  7. Wieczorek-Kosmala M., Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa, praca doktorska, maszynopis, Katowice 2007.
  8. Żabińska J. (red.), Jednolity europejski rynek finansowy. Część II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu