BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalisiak-Mędelska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Funkcjonowanie władz lokalnych i sprawność podległej im administracji na przykładzie gmin województwa łódzkiego
Functioning of Local Authorities and Proficiency of Their Administration on the Example of Lodz Voivodeship's Municipalities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 63-71, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Keyword
Władza, Gmina, Administracja lokalna, Wyniki badań
Power, District, Local administration, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Abstract
Niniejsze opracowanie koncentruje się na wybranych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem władz lokalnych. Rozważania zawarte w artykule oparte zostały na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa łódzkiego. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwoliły na identyfikację głównych czynników determinujących sprawność działania podległej władzom lokalnym administracji, a co za tym idzie - na próbę oceny funkcjonowania samych władz. W artykule odniesiono się również do wcześniejszych badań ankietowych z tego samego zakresu w celu uwypuklenia ewentualnych zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu administracji szczebla gminnego w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)

The article describes a selected problem of local government activity and its administration. It bases on the results of research carried out in the communities of voivodeship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boć J. (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
  2. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2000.
  3. Kalisiak-Mędelska M., Chądzyński J., Aspekt instytucjonalny funkcjonowania administracji samorządowej na przykładzie gmin województwa łódzkiego. Wstępne omówienie badań, [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo JAREMEN PRESS, Jelenia Góra 2008.
  4. Kalisiak-Mędelska M., Podgórniak-Krzykacz A., Dybowska A., Sprawność funkcjonowania administracji samorządowej. Studium przypadku województwa dolnośląskiego i łódzkiego, [w:] Współczesne aspekty zarządzania i marketingu, red. S. Pajączkowski, H. Węgrzyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2006.
  5. Kołodko G., Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 2004 nr 4.
  6. Misiąg W. (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
  7. Niedźwiecki D., Władze lokalne - znaczenie w procesie kształtowania postaw prointegracyjnych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/7E89F10125F55659C12571E8003188D3?Open&RestrictToCategory=, Warszawa 2006.
  8. Ocena sytuacji i stosunek do władz lokalnych, Komunikat z badań Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie, CBOS, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU 2005 nr 64, poz. 565 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu