BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie budżetowania zorientowanego na rezultaty oraz logical frameworks w planowaniu i budżetowaniu działań organizacji międzynarodowych na przykładzie Rady Europy
Aplication of Result Based Budgeting and Logical Frameworks in Planning and Budgeting of Actions of International Organizations Based on Example of Council of Europe
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 188, s. 117-126, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Keyword
Budżetowanie, Organizacje międzynarodowe
Budgeting, International organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie planowania i budżetowania działań i programów realizowanych przez instytucje międzynarodowe. Skoncentrowano się szczególnie na wykorzystaniu w tym kontekście budżetowania zorientowanego na rezultaty oraz logical frameworks. Tematykę tę omówiono na przykładzie planowania i budżetowania działalności Rady Europy w ujęciu realizowanych przez nią działań, programów i projektów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the problems of planning and budgeting of actions, programmes and projects of international organizations. In that context, it focuses on the usage of result based budgeting and logical frameworks. The topic was presented on the base of the example of planning and budgeting of Council of Europe activities including its actions, programmes and projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A Project Cycle Management and Logical Framework Toolkit - A practical guide for Equal Development Partnerships, Equal, GB Equal Support Unit, European Union, European Social Fund.
  2. A/53/500 of 15 October 1998, Summary.
  3. CM (2009) 130 Volume 2, Committee of Ministers 1071 Meeting, November 2009.
  4. Evaluation of Results-Based Budgeting in Peacekeeping Operations, Even Fontaine Ortiz, T. Inomata, Joint Inspection Unit, Geneva, 2006, JIU/REP/2006/1.
  5. http://wcd.coe.int.
  6. http://www.coe.int.
  7. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności po nowelizacji przez Protokół nr 11 i 14 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6 i 7.
  8. Result-Based Budgeting: The Experience of United Nations System Organizations, A.T. Abraszewski, Fatih Bouayad-Agha, J.D. Fox, W. Münch, Joint Inspection Unit, Geneva, 1999, JIU/REP/99/3.
  9. The Council of Europe: An Overview.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu