BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesiak Marzena (Politechnika Gdańska)
Title
Rodzaje innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań
Innovations in Small and Medium Enterprises - the Analysis of Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 197-207, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania podstawowe
Innovations, Small business, Basic reserach
Note
summ.
Abstract
W otoczeniu gospodarczym funkcjonuje wiele instytucji włączających się w proces produkcji i dystrybucji wiedzy. Istotna jest możliwość nawiązania współpracy między tymi instytucjami a przedsiębiorstwami w zakresie rozwijania innowacyjności. Z jednej strony bardzo ważna jest dla przedsiębiorstw umiejętność pozyskiwania i efektywnego wykorzystania wiedzy z otoczenia. Natomiast z drugiej strony patrząc należy stwierdzić, że od tego otoczenia zależy innowacyjność przedsiębiorstw. Wydawałoby się, że nasilenie konkurencji stymulującej zachowania proinnowacyjne zmobilizuje przedsiębiorstwa do podjęcia aktywności w tym obszarze. Okazuje się jednak, że najsłabszym ogniwem polskiego systemu innowacji jest działalność badawczo-rozwojowa. W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań realizowanych na zlecenie PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz - w szerszym zakresie - przeprowadzonych w ramach realizacji projektu MAYDAY. (fragment tekstu)

It this chapter the chosen results of the research of SM Es innovativeness are presented. A special attention is given to the kinds of innovations implemented in that sector. In this context, the identification of the barriers and the source of financing innovative activity are important and the area of cooperation with the institutions from economic environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gawrycka M., Grzesiak M., Mikulska A., Szuwarzyński A., Świetlik K., Opracowanie metodyki prowadzenia badań przedsiębiorstw, pracodawców i pracowników w zakresie Działania 2. Politechnika Gdańska WZiE, 12.10.2006.
  2. Grzesiak M., Mikulska A., 50+ Procesy innowacyjne. Badania świadomości, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
  3. Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, badanie zrealizowane za zlecenie PARP przez PENTOR i IBnGR, Warszawa 2007.
  4. Pyciński S., Żołnierski A. (red.), Raport stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2006.
  5. Zadura-Lichota P., Żołnierski A. (red.), Raport stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008.
  6. Załącznik nr 1 do Umowy DPA PRR MAYDAY z dnia 4 maja 2006 roku.
  7. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, PARP, Warszawa 2006.
  8. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, programy badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, PARP, Warszawa 2008.
  9. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw,, PARP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu