BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedynak Monika (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Standardy zarządzania jakością a system logistyczny przedsiębiorstwa
Quality Management Standards And Logistic System In The Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 247-254, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Zarządzanie jakością, System logistyczny
Quality management, Logistic system
Note
summ.
Abstract
Podobnie jak pojęcie ekonomii mieści w sobie perspektywy makro i mikro, tak leż współczesna logistyka może być rozpatrywana z tychże dwóch perspektyw. W każdej z nich problemy podejmowane przez badaczy nieco się różnią. W perspektywie makroekonomicznej przedmiot badań nad logistyką dotyczy między innymi: łącznego poziomu i struktury kosztów logistycznych, udziału logistyki w tworzeniu nowych wartości (tzw. użyteczności ekonomicznej) czy też oddziaływania logistyki na gospodarkę. W dużym stopniu odmienny "katalog spraw" nurtuje badaczy logistyki w wymiarze mikroekonomicznym. Można - z pewnym uproszczeniem - powiedzieć, że dotyczy on problemów logistyki, jakie występują w przedsiębiorstwach. Treść niniejszego artykułu wpisuje się w ten drugi obszar badań (ujęcie mikroekonomiczne). Celem artykułu jest próba określenia wpływu standardów zarządzania jakością na system logistyczny przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Reflection of quality management standards influence on logistic system in the company is included in this text. Requirements of ISO 9001, which are the criterion for design of logistic system in the company were identified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
  2. Ciesielski M. (red.), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
  3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
  4. Pohl H.C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
  5. PN-EN ISO 9001:2008 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  6. PN-EN ISO 9004:2001 - Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
  7. Witkowski J. (red.), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu