BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedynak Piotr (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Podaż usług ubezpieczeniowych a ciągłość działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Insurance Services and Business Continuity of Small And Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 255-266, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Usługi ubezpieczeniowe, Działalność gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Insurance services, Business activity, Small business
Note
summ.
Abstract
Już H. Fayol (przedstawiciel klasycznej teorii organizacji), podejmując próbę podziału działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa, pośród 6 głównych rodzajów czynności, wyróżnił tzw. czynności ochronne, związane z potrzebą strzeżenia pracowników i własności. W skład owych czynności ochronnych zaliczył Fayol między innymi stosowanie ubezpieczeń. Stanowisko Fayola to - prawdopodobnie _ pierwsze tak wyraziste odniesienie do potrzeby stosowania usług ubezpieczeniowych w działalności organizacji, jakie znajdziemy w obszarze nauk o zarządzaniu. (fragment tekstu)

In this text connections between insurance services using and business continuity of small and medium enterprises were discussed. In the empirical area, diagnosis of current situation of insurance services supply for these enterprises was executed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Helbling C.P., Fallegger G., Hill D., Rethinking risk fmancing, Swiss Re, Zurich 1996.
  2. Idea TUW, http://www.tuwpocztowe.pl/idea,tuw,pocztowe-.html.
  3. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa 1998.
  4. Shpritz N, Calder A., Why dream of capfives in today's insurance market'?, New York 1998.
  5. The benefits of forming a captive insurance company, [w:] Captive insurance opportunities, New York 1999.
  6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z póżn. zm.
  8. Williams C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002.
  9. Zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu