BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudelska Izabela (Politechnika Poznańska)
Title
Analiza metod, technik informatycznych i urządzeń wspomagających optymalizację w obszarze magazynu
Analysis of Methods, Computer Techniques and Infrastructure, Supported Optimizati0n in the Area of the Warehouse
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 333-340, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Informatyka, Magazynowanie
Information science, Storage
Note
summ.
Abstract
W rozwoju gospodarczym coraz większe znaczenie nabiera sfera magazynowania. Obserwuje się tendencję przesunięcia środka ciężkości na zmniejszenie ilości zapasów, co można ująć w zasadzie, iż im więcej zapasów tym większy kapitał jest 'zamrożony'. Nastąpiła reorganizacja magazynów, wprowadzono nowe technologie, urządzenia, wyposażenie. Do obszarów magazynowania wkroczyły także technologie informatyczne. Choć we wczesnych fazach implementacji systemów informatycznych były one tylko narzędziem wspomagającym gospodarkę magazynową, to dziś można wskazać w rozwiązaniach informatycznych, systemy wspomagające zarządzanie magazynem. Producenci oprogramowania decydują się na rozszerzenie już istniejącego systemu o nowe moduły, bądź proponują rozwiązania obsługujące procesy magazynowe i jednocześnie współpracujące z innymi systemami klasy ERP. Wszystkie jednak te rozwiązania współpracują z urządzeniami ADC (Automatic Data Capture). (fragment tekstu)

This article refers to analyzing instruments used in the area of the warehouse, to the purpose of the operational research of existing there processes. The author has presented criteria that as algorithms were implemented very often in computer systems, as tools supporting the operational research of arranging goods. One has also pointed systems of the WMS class - Warehouse Management System, which (that) have been becoming more and more popular on the Polish warehouse. A short description of the infrastructure of the warehouse was a next point of this paper. The author tried to describe all elements of the warehouse completely, but the main goal of this article was to focus on optimization in the area of the warehouse. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Knosala R. i in., Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2002.
  2. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom 1, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.
  3. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom II, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.
  4. Kudelska I., Informatyczne wspomaganie procesów występujących w magazynie, Ogólnopolska konferencja naukowa "Systemy Informatyczne w Zarządzaniu" - 10.10.08 r. organizowana przez SGGW w Warszawie.
  5. Majewski J., Informatyka w magazynie, Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań 2006.
  6. Majewski J., Informatyka w logistyce, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
  7. www.czasopismologistyka.pl.
  8. www.laj.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu