BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubomska-Kalisz Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena stopnia realizowania funkcji holdingu W polskich strukturach holdingowych -badania empiryczne
Estimation of the Degree of the Holding in Polish Holding Structures - Empirical Reseaech
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 359-367, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Holding
Holding
Note
summ.
Abstract
W okresie transformacji polskiej gospodarki struktury holdingowe były często tworzone na bazie państwowych przedsiębiorstw wielozakładowych. Stały się one pewnego rodzaju sposobem rozwiązania problemów związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją państwowych przedsiębiorstw wielozakładowych, zazwyczaj dużych przedsiębiorstw. W związku z częstym zastosowaniem struktur holdingowych na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych pojawia się problem badawczy: czy holdingi powstałe w ten sposób wypełniają funkcje, które są im przypisane lepiej niż przedsiębiorstwa wielozakładowe? W artykule podjęło próbę odpowiedzi na pytanie, która z form, struktura holdingowa czy przedsiębiorstwo wielozakładowe, wypełnia funkcje w lepszym stopniu? (fragment tekstu)

Empirical research were presented in the article for the subject of the estimation of the degree of realizing the function of the holding in Polish holding structures. It definite functions in research were accepted was holding company, which made up the basis of opinion of degree their realizing in holding structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
  2. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
  3. Lubomska-Kalisz J., Struktura holdingowa jako instrument usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstwa wielozakładowego, rozprawa doktorska, Szczecin 2003.
  4. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu