BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makarski Sylwester (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Kapitał ludzki a innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw
Human Capital and Innovation As Well As Competitiveness Of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 389-397, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Kapitał ludzki, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Human capital, Enterprise innovation, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Zdolność do przewidywania zmiennych zachowań rynkowych konsumentów, a zwłaszcza do w miarę precyzyjnego określenia ich realnych potrzeb, uznano za jeden z najważniejszych problemów, stojących do rozwiązania przed każdą firmą, a inicjatywę i zadania stąd płynące przypisać trzeba osobom kompetentnym, stanowiącym podstawowy składnik kapitału ludzkiego firmy. Znajomość potrzeb pozwala firmie sformułować ofertę produktów wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przedmiotem opracowania było objaśnienie i zdefiniowanie, w oparciu o literaturę przedmiotu, istoty i roli kapitału ludzkiego w procesie inicjowania i wdrażania pomysłów nowatorskich, jako źródła innowacyjności produktowej firm. Ponadto przeanalizowano w układzie przestrzennym i rodzajowym firm ich podatność na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, będących źródłem rosnącej konkurencyjności. (fragment tekstu)

The increasing market competition causes, that enterprises come across more and more difficulties in functioning. In this situation they are forced to look for effective ways of adjusting to changeable market realities. As one of forms of enterprises' market adaptation was acknowledged implementation of technical-organizational innovations. The subject of the paper was importance of human capital, including staff competences, in the process of initiating and implementing innovations, providing a premise of taken by a company market position. The conducted analysis of the level of advance of innovation process in Poland, and also in the cross section of voivodships and companies of different scale of activity proves, that it is not appreciated by the majority of firms, especially from the group of micro and small ones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwo Akademickie i profesjonalne Sp. z o.o.. Warszawa 2006.
 2. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 3. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 4. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 5. Kopaliński W., Słownik Wyrazów Obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983.
 6. Łukasiewicz P., Pieniężna wartość kapitału ludzkiego, [w:] S. Patrycki (red.), praca zbiór., Religia a gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 7. Pyciński S. i Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 8. Sawicki J., Kooperencja - strategia przyszłości, "Marketing i Rynek" 2005, nr 3.
 9. Tokarski J. (red.), Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1980.
 10. Wiatrak P.A., Kapitał ludzki w procesach zmian rolnictwa polskiego, [w:] Manteuffel Szoege (red.), Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej., Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 11. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średnich wie/kości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu