BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyminiewska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Etyczne aspekty funkcjonowania rynku finansowego. Przykład spekulacji surowcami rolnymi
Ethical Aspects of the Functioning of the Financial Market. Speculation in Agrocultural Commodities
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 210, s. 168-176, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Etyka, Produkty rolne
Financial markets, Ethics, Agricultural products
Note
summ.
Abstract
Społeczne doświadczanie współczesnego kryzysu kieruje uwagę na zasady gospodarowania, poddając pod refleksję etyczną reguły globalnej gospodarki. Zwraca się uwagę na niezbędność rewizji dotychczasowego ładu gospodarczego i społecznego, który nie tylko że nie przyczynił się do rozwiązania problemów współczesnego świata, ale doprowadził do niepokojących zjawisk związanych z pogłębianiem się światowej nierównowagi gospodarczej i podziału dochodów. Uzasadniony jest niepokój, że jesteśmy świadkami oraz uczestnikami niebezpiecznego zwrotu w globalnej gospodarce, gdzie coraz trudniej opanować destrukcyjne tendencje, takie jak: generowanie nierówności prowadzących do niepokojów społecznych, wzmaganie zachowań protekcjonistycznych w gospodarce, grabieżcza polityka wobec zasobów rzadkich, rujnująca chwiejny ekosystem.(fragment tekstu)

The paper addresses the issue of agricultural produce speculation on the world's markets. It indicates the occurrence's ethical, social and economic consequences. Moreover, it analyses ethical responsibility of financial markets for the rise in food prices in the context of business' social responsibility, indicating the speculative investment strategies. The article concerns the issue of agricultural produce speculation and suggests the necessity of introducing instruments which would limit the possibilities of unfair practices. It is emphasized that the undertaken activities, valuable as they may seem, are insufficient and unable to prevent further growth of agricultural produce on the world markets.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dembiński P.H., Wyzwania etyczne w działalności finansowej, [w:] Uczciwość w świecie finansów, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  2. Filek J., Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów, [w:] Uczciwość w świecie finansów, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  3. Jak uniknąć globalnego kryzysu żywnościowego jutra. Rola Unii Europejskiej w niesieniu sprawiedliwości żywnościowej w świecie ograniczonych zasobów, www.oxfam.org/grow, (dostęp: marzec 2014).
  4. Juros H., Niepodzielna racjonalność jako "kapitał ludzki" w życiu gospodarczym, "Prakseologia" 1996, nr 130-133.
  5. Olejniczuk-Merta A., Wystąpienie konferencyjne, [w:] Uczciwość w świecie finansów, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  6. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  7. Sosenko K., Problem spekulacji, [w:] Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, red. J. Filek, Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu