BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawski Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Strategia sukcesu firmy w warunkach globalnej konkurencji na przykładzie konstruktora i producenta maszyn papierniczych
The Strategy of a Company Success in a Global Market Competition Based on the Example of a Constructor and Producer of Papermaking Machines
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 451-456, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Globalizacja, Konkurencyjność
Company development strategy, Globalization, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
KiPMP jest przykładem polskiego przedsiębiorstwa funkcjonującego w ciągłym ruchu, napędzanym następującymi po sobie zmianami form organizacyjnoprawnych, własnościowymi, właścicielskimi, wewnątrzorganizacyjnymi. Zmiany te stawały się impulsem do wdrażania kolejnych pomysłów na zarządzanie, określających podstawową logikę funkcjonowania firmy. W konsekwencji KiPMP wykorzystuje różne koncepcje i metody zarządzania. Przedsiębiorstwo odważnie implementowało rozwiązania biznesowe, zdobywając powszechną renomę pioniera wśród organizacji gospodarczych swojego regionu. Chęć bycia prekursorem nowoczesnych rozwiązań jest mocno związana z przejęciem firmy już w 1991 r. przez Amerykańskiego Producenta Maszyn (APM), który zaszczepił w mentalności pracowników ducha przedsiębiorczości i sukcesu. Amerykański styl kierowania stał się znakiem firmowym dawnego państwowego przedsiębiorstwa, produkującego maszyny papiernicze. Do dziś dobre praktyki zarządzania są przez firmy funkcjonujące w regionie kojarzone z KiPMP. (fragment tekstu)

KiPMP is the example of the company which has made success through the constant development of the chosen elements in management system. Now the company is introducing the strategy of the 'Smart Company", which is based on precisely defined core competencies. In this way the company has implemented the idea of learning organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
  2. Materiały firmowe KiPMP.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu