BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Milewska-Osiecka Katarzyna (University of Lodz, Poland)
Title
New Housing in the Municipal Land-Use Policy Context - Lodz Agglomeration Case Study
Source
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2015, nr 19, s. 155-172, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Aglomeracje miejskie, Polityka przestrzenna, Polityka mieszkaniowa
Urban agglomerations, Spatial policy, Housing policy
Note
summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Local spatial policy in Poland is based on the obligatory document, which is a study of conditions and directions of spatial management. In this document, particular communities define land use forms according to specific functions. One of the fundamental functions, which appear in the study, is housing. Communities assign various, usually very big, percentage of their areas for housing. The research conducted by the author was aimed at answering the question: what is the connection between pro-housing policy in particular municipalities and the actual new housing investments? This problem was analysed on the example of communities in Łódź agglomeration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bagiński E. (2006), Suburbia jako współczesne formy osadnicze [w:] Sieć osadnicza jako przedmiot badań, E. Bagiński (red.), Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  2. Chmielewski J.M. (2005), Suburbanizacja strefy metropolitalnej Warszawy [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, P. Lorens (red.), Warszawa: Biblioteka Urbanisty.
  3. Jeżak J. (2005), Rozproszenie zabudowy barierą zrównoważonego rozwoju polskich metropolii - przykład aglomeracji krakowskiej [w:] Integracja i dezintegracjaobszarów metropolitalnych, P. Lorens (red.), Warszawa: Biblioteka Urbanisty.
Cited by
Show
ISSN
1732-1948
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu