BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasicki Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Usługi sieciowe (web services) - korzyści zastosowania nowoczesnej architektury
Web Services - Adventages of Using New Architecture
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 32-46, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Wirtualne usługi sieciowe, Architektura zorientowana na usługi SOA, Aplikacje internetowe, Systemy informatyczne
Virtual Private LAN Service (VPLS), Serviced Oriented Architecture, Internet application, Computer system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa korzystają z aplikacji i systemów informatycznych pochodzących od różnych producentów. Jest to przyczyną problemów z komunikacją pomiędzy systemami informatycznymi, ponieważ działają one na różnych platformach, a stworzone są na bazie różnych języków programowania. Technologią, która umożliwia niezależną od platformy i języka programowania wymianę informacji, są usługi sieciowe (Web services). Artykuł prezentuje definicję usługi sieciowej i architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture - SOA), a następnie charakteryzuje wykorzystywane protokoły i technologie. W kolejnej części przedstawiony jest proces funkcjonowania usługi sieciowej. W artykule zawarty jest również katalog zalet technologii Web services oraz zaprezentowane są przykładowe zastosowania tej technologii.(abstrakt oryginalny)

Currently a lot of enterprises use a big amount of information systems and applications. Very often these programmes come from different providers and have different platform and programming language. This gives a lot of problems with the systems interactions, because they cannot communicate one with another. The new technology that enables platform and language-neutral interactions among different systems are Web services. This technology enables just-in-time integration among the applications from different providers, because it uses standardised protocols and technologies, that are known to both sides. The article presents at first the Web service definition and Service Oriented Architecture concept. The presentation contains the characteristic of protocols and technologies. In addition there is shown the process of engaging the web service. In the next part of the article there are specified advantages of using the Web services technology. In the last part the author presents practical implementation cases, where Web services are used. On the basis of those practical implementations the author specifies practical advantages of the Web service technology.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams H., Gisolfi D., Snell J., Varadan R., Best Practices for Web Services: Part 1, Back to the Basics, http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-best1/, 9.01.2009 r.
 2. Cerami E., Web Services Essentials, O'Reilly, 2002.
 3. Chappel D., Jewell T., Java Web Services, O'Reilly, 2002.
 4. Cusumano M.A., The Changing Software Business: Moving from Products to Services, IEEE, 2008.
 5. Fryźlewicz Z., Salamon A., Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008.
 6. Graham S., Simeonov S., Boubez T., Davis D., Daniels G., Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty, Wydawnictwo Helion, 2003.
 7. Kujawski M., Web Services - jak to wykorzystać w biznesie, www.gramsoftware.pl/downloads/Szczyrk2003.pdf.
 8. Metro Web Services Overview, http://java.sun.com/webservices/, 9.01.2009 r.
 9. Muszyński J., Nowe usługi, nowe zagrożenia, http://www.virtualizationstandard.pl/artykuly/60223_1/Nowe.uslugi..nowe.zagrozenia.html, 25.01.2009 r.
 10. Słowniczek.NET-A-Z, http://msdn.microsoft.com/pl-pl/netframework/cc511303.aspx, 9.01.2009 r.
 11. W3C. Web Services Architecture. W3C Working Group Note 11 February 2004, http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/, 12.01.2009 r.
 12. Web Services Architecture, http://www.w3.org/TR/ws-arch/#whatis, 9.01.2009 r.
 13. Wyniki badania ankietowego: Architektura IT dla wymagającego biznesu - warunki wstępne, http://www.ids-scheer.pl/pl/Aktualno%C5%9Bci/Wyniki_badania _ankietowego_Architektura_IT_dla_wymagajcego_biznesu__warunki_wstpne/ 114888.html?referer=47783, 25.11.2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu