BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Machel Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Title
Czy nowoczesne przedsiębiorstwa korzystają z koncepcji CRM dla poprawy konkurencyjności?
Do Modern Enterprises Utilize the CRM Concept in Order to Improve Competiveness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 31-44, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Konkurencyjność
Enterprises, Customer Relationship Management (CRM), Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Próbując zdefiniować nowoczesne przedsiębiorstwo należy zapytać czy obecnie mogą funkcjonować przedsiębiorstwa, które nie są nowoczesne. Nowoczesność w przedsiębiorstwie kojarzy się z takimi atrybutami jak: innowacyjność, elastyczność, otwartość, posiadanie kompetencji do konkurowania, a tym samym do utrzymywania swojej pozycji rynkowej czy realizacji celu biznesowego (przedsiębiorstwa) w długim okresie czasu. Wydaje się, iż niezależnie od sektora, branży, rynku czy skali działania przedsiębiorstwa w XXI wieku powinny być innowacyjne. Innowacyjność może dotyczyć z jednej strony, sposobu budowy przewagi konkurencyjnej, strategii konkurowania, rynku, produktu, a także działań operacyjnych takich, jak: technologia i jakość produkcji czy systemu zarządzania przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)

The article presents a CRM approach as modern tool vital in the process of competitive advantage development in a modern dealership. A CRM concept is described as a modem tool supporting enterprise management process operating on a competitive market an it also presents research results as to the utilization by certified passenger car dealers in the Pomeranian Province of management supporting information technologies including CRM class systems for the purpose of competitive advantage development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2002.
 2. Buchnowska D., CRM: strategia i technologia, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
 3. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 4. Dejnaka A., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami., Helion, Gliwice 2002.
 5. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientami, Difrn, Warszawa 2004.
 6. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Kraków 1994.
 7. Dychę J., CRM. Relacje z klientami., Helion, Gliwice 2002.
 8. Frąckiewicz E., Rudawska E., Zarządzanie relacjami z klientami z wykorzystaniem koncepcji CRM, (w): "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
 9. Glabiszewski W., Działalność proinnowacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczno - empiryczne, [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 10. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing Partnerski., PWE, Warszawa 2001.
 11. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategiczne przejmowanie kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 12. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Mazur A.D., Jaworska K., Mazur D., CRM Zarządzanie Kontaktami z Klientami, Madar, Zabrze 2001.
 14. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 15. Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M., CRM Przewodnik dla wdrążających, Placet, Warszawa 2007.
 16. Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu