BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hantke Witold (Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Szramka w Tychach)
Title
Klasyfikacja branżowych rynków pracy województwa śląskiego w świetle integracji europejskiej i kryzysu ekonomicznego
The Classification of the Trade Labour Markets in the Upper Silesia Voivodeship in the Face of the European Integration and the Economic Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 585-594, bibliogr. 3 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Integracja gospodarcza państw z UE, Taksonomia, Rynek pracy
Economic integration with the EU countries, Taxonomy, Labour market
Note
streszcz., sum.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo śląskie, Polska
Silesian Voivodeship, Poland
Abstract
Na śląski rynek pracy w ostatnich latach istotny wpływ wywarły dwa czynniki: integracja europejska i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Niniejszy artykuł częściowo odpowiada na pytanie, czy wpływ ten był równomierny w odniesieniu do wszystkich środowisk zawodowych. W pierwszej jego części za pomocą metod taksonomicznych i dyskryminacyjnych grupy zawodowe zostały podzielone na jednorodne klasy. Następnie, przy użyciu technik porządkowania liniowego, utworzono ranking pozwalający wyróżnić te zawody, które skorzystały na akcesji Polski do UE w największym stopniu, oraz te, które odczuły najsilniej skutki kryzysu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

In the last years two factors have influenced the Silesian labour market: the European integration and the worldwide economic crisis. This article partially answers the question whether this influence has been similar in all of the professional environments. Firstly, the professional groups are divided into homogenous clusters by means of the taxonomical methods and discriminant analysis. Then, the techniques of the linear ordering are helpful to create the ranking of professions. It shows which employees have most benefited from the European integration and which professional environments have most significantly been influenced by the economic crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
  2. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wrocław 2004.
  3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu