BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Łopaciński Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rynek usług informatycznych w Polsce jako determinanta rozwoju społeczeństwa informacyjnego
IT Services Market in Poland as the Determinant of Information Society Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 62-73, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Rynek usług informatycznych, Społeczeństwo informacyjne
IT services market, Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje specyfikę i kierunki rozwoju rynku usług informatycznych w Polsce oraz ukazuje jego wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. Na wstępie przedstawiono definicję i podstawowe cechy usług informatycznych oraz dokonano ich klasyfikacji. Poddano również analizie rynek usług informatycznych wraz rozpoznaniem możliwości jego dalszego rozwoju. Podstawą analizy były raporty znanych firm badawczych. W dalszej części artykułu ukazano istotę oraz funkcje społeczeństwa informacyjnego, a także omówiono uwarunkowania jego rozwoju. W końcowej części opracowania autorzy skoncentrowali się na roli rynku usług informatycznych w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, ponieważ współczesny rynek rozwiązań IT najdynamiczniej rozwija się w tym właśnie obszarze.(abstrakt oryginalny)

The article presents the specificity and trends of IT services market in Poland. It also shows the impact of this market on the functioning of information society. The first part of the article presents a definition and basic features of information services dividing them into consulting and advisory, training, outsourcing, distribution, integration, service, network and mobile services. Then the authors focus on analyzing the market of IT services as an integrity together with identifying opportunities for its further development. The basis for the analysis were the reports of well-known research firms. The second part of the article shows the essence and function of information society as well as it discusses the conditions for its development i.e. activities of public institutions, functioning of education system and the activities of commercial suppliers of equipment, software and IT services. Today's market for IT solutions develops the best in the area of IT services. That is why, the authors in the final part of the article focus on the importance of information technology services market in information society creation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielewicz A., Nowe zjawiska w outsourcingu, [w:] Strategie outsourcingu, Executive Briefings. Raporty dla kadry zarządzającej, "Computerworld" 2007 nr 21.
 2. Jaworska E., Oferta IT dla sektora MŚP. Nadzieja IT w małych i średnich, http://www.msipolska.pl/raport_msi_200802.php4?num=563., luty 2008.
 3. Jelonek D., Wybrane determinanty polskiego rynku informatycznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, AE, Wrocław 2003.
 4. Kosowska E., Raport: Ponad 16% wzrost rynku IT w Polsce, http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-ponad-16-wzrost-rynku-it-w-polsce.html.
 5. Lotko A., Czas na usługi informatyczne, http://cio.cxo.pl/artykuly/46513.html.
 6. Olszynka P., Opalińska M., Raport: Polski rynek informatyczny w długoterminowym trendzie wzrostowym, http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-polski-rynek-informatyczny-w-dlugoterminowym-trendzie-wzrostowym.html.
 7. PMR, Raport "Rynek IT w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2012", http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-ponad.
 8. PMR, Raport "Rynek IT w Polsce 2006-2008", http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/pozostale-rozwiazania/artykuly/raport-polski.
 9. Raport "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013", www.mswia.gov.pl/download.php?s=4&id=3761, Warszawa 2007.
 10. Zacher L. (red.), Społeczeństwo informacyjne - istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/ Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_informacyjne.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu