BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukliński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Studium porównawcze wybranych algorytmów analizy koszykowej
Comparative Study of Selected Methods of Market Basket Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 603-611, bibliogr. 5 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Algorytmy, Bazy danych
Algorithms, Databases
Note
streszcz., sum.
Abstract
Artykuł zawiera porównanie metod analizy koszykowej na przykładzie transakcyjnej bazy danych. W publikacji przedstawione zostały poszczególne etapy przygotowania danych oraz analizy za pomocą oprogramowania Statistica i SPSS Clementine. Zestawienie podstawowych charakterystyk metod a priori oraz GRI pozwala na wybór odpowiedniego algorytmu w zależności od typu danych oraz ilości danych wejściowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the comparison of methods of market basket analysis on the example of transactional database. The publication presents various stages of data preparation and analysis using the Statistica software and SPSS Clementine. The combination of basic characteristics of a'priori and GRI methods allows to choose the appropriate algorithm, depending on the type and amount of input data.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agrawal R., Imieliński T., Swami A., Mining Association Rules Between Sets of Items in Large Databases, Proceedings of ACM SIGMOD, International Conference on Management of Data, Washington DC 1993.
  2. Larose D.T., Metody i modele eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Rauch J., Logic of association rules, "Applied Intelligence" 2005, 22, Springer Science 2005.
  5. Taniar D., Data Mining and Knowledge Discovery Technologies, IGI Publishing, Hershey 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu